Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

O Νέος Νόμος θέτει σε επισφάλεια το μέλλον του σιδηροδρόμου και παραγνωρίζει το έργο των Διπλουματούχων Μηχανικών

Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΟΣΕ- ΕΡΓΟΣΕ 
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του σιδηροδρομικού τομέα με την καθοριστική συμβολή τους στην ολοκλήρωση πλήθους σιδηροδρομικών έργων (νέες χαράξεις, ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις, συντηρήσεις), που έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο στις σιδηροδρομικές μεταφορές με τη βελτίωση και επέκταση της σιδηροδρομικής υποδομής και την ενσωμάτωση νέων σιδηροδρομικών συστημάτων και τεχνολογιών. 
Ο νόμος 4974/2022 (ΦΕΚ 185/Α/29.9.2022) περί απόσχισης των εταιρειών ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ απαξιώνει τους Διπλωματούχους Μηχανικούς των δύο εταιρειών, παραγνωρίζει το έργο τους και θέτει σε επισφάλεια αφενός το μέλλον τους στις εταιρείες και αφετέρου τη λειτουργία των εταιρειών ως διαχειριστών του ελληνικού σιδηρόδρομου και των κονδυλίων για την συντήρηση και ανάπτυξη του με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ αποτελούν το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, που με την αδιαμφισβήτητη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει διαθέτουν την ικανότητα και τα προσόντα για τη διοίκηση, διαχείριση και συντονισμό για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών μελετών και έργων. Από την πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων απαιτείται η πρόσληψη νέων Διπλωματούχων Μηχανικών για την πλήρωση των εν ισχύ οργανογραμμάτων, που θα διασφαλίσει τη συνέχιση της σιδηροδρομικής τεχνογνωσίας και αποτελεσματικής διοίκησης-διαχείρισης έργων-μελετών εντός των εταιρειών. 
Αντίθετα η πρόσληψη τεχνικών συμβούλων και η διαχείριση μελετών και έργων από ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγείρει σοβαρά ερωτήματα και προβληματισμούς για την ορθολογιστική διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων, την έγκαιρη υλοποίηση των έργων και το μέλλον του προσωπικού των εταιρειών. Οι εταιρείες ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για να επιτελούν έγκαιρα τους στόχους τους έχουν ανάγκη ενίσχυσης από ανθρώπινο δυναμικό με διαφανείς διαδικασίες, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή των μελετών και έργων, δράσεις για τη μείωση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας. Είμαστε πεπεισμένοι, ότι η απόσχιση των εταιρειών και η πρόσληψη των τεχνικών συμβούλων – εταιρειών δεν θα συνδράμει στη μείωση της γραφειοκρατίας και των προβλημάτων στη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών, αντίθετα θα τα  μεγεθύνει και διαιωνίσει. Σε αντιδιαστολή της απόσχισης εκτιμούμε, ότι η ένωση των εταιρειών και η δημιουργία μίας εταιρείας διαχείρισης της υποδομής και κατασκευής έργων, που θα διαχειρίζεται συνολικά τη σιδηροδρομική υποδομή από την εξεύρεση και διάθεση των πόρων, τη μελέτη και κατασκευή των έργων έως την αναβάθμιση και συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου, θα είχε συγκριτικά σαφώς καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και την ανάπτυξη των μεταφορών και της οικονομίας. 
Με τον νόμο 4974/2022 το μέλλον των εταιρειών προδιαγράφεται δυσοίωνο, αφού οποιαδήποτε απόσχιση τμήματος του άλλοτε ενιαίου ΟΣΕ είχε ως αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση (ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΕΕΣΣΤΥ), ενώ για τον ΟΣΕ δεν μπορεί να αποκλειστεί η ένταξη του στο Υπερταμείο με τις υπόλοιπες Μεταφορές.

 Ζητάμε: 

-την τροποποίηση του νόμου 4974/2022 μετά από επανεξέταση των δράσεων για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εργαζομένων των εταιρειών ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ 
-την αναγνώριση (διοικητική, διαχειριστική, μισθολογική) των Διπλωματούχων Μηχανικών που επί σειρά ετών συνδράμουν καθοριστικά με την εξειδικευμένη σιδηροδρομική εμπειρία τους στην ολοκλήρωση των μελετών και έργων του σιδηροδρομικού τομέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου