Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

4ωρη στάση εργασίας απο την ΠΟΣ- Τα αιτήματα


4ωρη στάση εργασίας (12-4 το μεσημέρι) προκήρυξε η ΠΟΣ για την επόμενη Πέμπτη 25 Ιουνίου με αιτήματα : Αδυναμία σύναψης Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό που απασχολείται στην ΟΣΕ Α.Ε. και στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. οι σχετικές διαπραγματεύσεις των οποίων διεκόπησαν βίαια λόγω της πανδημίας και δεν διαβλέπεται πρόθεση επανεκκίνησής τους.
Η μη ένταξη του προσωπικού που προέρχεται από την πρώην εταιρεία «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» μετά την συγχώνευσή της με την εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» στην ισχύουσα στην τελευταία ΣΣΕ, με αποτέλεσμα στην ίδια εταιρεία να υφίστανται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων.
Η τραγική έλλειψη προσωπικού στην ΟΣΕ Α.Ε. και στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε, η οποία στην κυριολεξία αφαιρεί από τους εργαζόμενους την δυνατότητα να λάβουν έστω και μέρος της θερινής τους άδειας. Αναφέρουμε, ότι δεν έχει λάβει χώρα και ούτε πρόκειται να λάβει χώρα προγραμματισμός αδειών, καθόσον το εναπομένον προσωπικό, όχι μόνον δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση των δρομολογίων, αλλά αντίθετα εργάζεται υπερωριακά και χωρίς αναπαύσεις, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, οφειλόμενο στην φυσιολογική καταπόνηση των εργαζομένων.
Η μη ολοκλήρωση των έργων από την εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν ημιτελή, τελματωμένα και χωρίς κανέναν προγραμματισμό για την πρόοδό τους, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του προσωπικού, το οποίο είναι εξαναγκασμένο σε μια πρόχειρη συντήρησή τους, ενώ εμφανίζονται πλείστα προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει με «ευρηματικότητα» αλλά και προχειρότητα (!). Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται και στους κόλπους του προσωπικού που απασχολείται στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. λόγω της δημιουργίας νέων σταθμών στη γραμμή 3 του ΜΕΤΡΟ χωρίς κανέναν προγραμματισμό και υποδομή ενώ και οι επεκτάσεις της γραμμής του ΤΡΑΜ καθυστερούν, το δε λειτουργόν δίκτυο συντηρείται πλημμελώς με συνέπεια το προσωπικό να βρίσκεται στην κυριολεξία εκτεθειμένο έναντι του επιβατικού κοινού.  
Η πλημμελής συντήρηση του δικτύου υποδομής από την ΟΣΕ Α.Ε., καθόσον ελλείπουν οι σχετικοί πόροι, με αποτέλεσμα την άσκοπη ταλαιπωρία των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού.
Η προκλητική καθυστέρηση στην δημιουργία Οργανογράμματος στον ΟΣΕ Α.Ε. και στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σαφείς περιγραφές θέσεων και καθηκόντων για το προσωπικό, το οποίο λειτουργία στην λογική του «πολυτεχνίτης», ενώ ταυτόχρονα έχει βαλτώσει η όποια διαδικασία παροχής εκπαίδευσης ειδικευμένου προσωπικού, η οποία ανήκει στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας. 
Η μη ανανέωση της σύμβασης εργασίας 76 εργαζομένων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (πέραν των εργαζομένων οι οποίοι ζήτησαν να επανεργαστούν μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας και ακόμη δεν έχουν απασχοληθεί), οι οποίοι αποτελούσαν εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο είχε θητεύσει στην σχολή της ΟΣΕ Α.Ε., γνώριζε την συντήρηση και λειτουργία των συρμών και για την αντικατάστασή του με αναλόγων προσόντων προσωπικό θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα τριετίας και πλέον, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλείστα προβλήματα την εύρυθμη λειτουργία του σιδηροδρόμου, ενώ παράλληλα 76 οικογένειες έμειναν «στον δρόμο» και μάλιστα στις κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που μαστίζουν την Χώρα. Παράλληλα στη ΣΤΑΣΥ δεν έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία για να γίνει φορέας υποδοχής για την κινητικότητα και αρκετές κρίσιμες ειδικότητες όπως το ΚΕΛ γραμμών 2,3 και υπευθύνων σταθμών να παραμένουν με ελλιπές προσωπικό. 
Η μη διασφάλιση του συνολικού αριθμού των θέσεων εργασίας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. παρά τις πραγματικές ανάγκες του σιδηροδρόμου, η οποία δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα και στις λοιπές εταιρείες, ενώ προκαλεί αισθήματα ανασφάλειας στους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν ξέρουν στην κυριολεξία» τι θα τους ξημερώσει».
Για όλα αυτά τα ζητήματα της απεργιακής κινητοποίησης, σας καλούμε σε δημόσιο διάλογο στον ΟΜΕΔ την Τετάρτη,24-06-2020 και ώρα 12.00μ.μ. Η μη προσέλευσή σας θα θεωρηθεί άρνηση διαπραγμάτευσης και θα οδηγήσει στην άνευ ετέρου πραγματοποίηση της εξαγγελλόμενης απεργιακής κινητοποίησης.

1 σχόλιο: