Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1.- Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Εξαμήνου 2020 με βάση τα Δ.Π.Χ.Π, για την Εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ & των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΟΣΕ ΑΕ.

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Δ.Ο.Υ.)

2.- Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3429/2005 για τον ΟΣΕ ΑΕ.

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Δ.Ο.Υ.)

3.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Προσωπικού  ΟΣΕ ΑΕ έτους 2021.                                                     

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΟΔΑΔ)

4.- Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Δ. 2013).

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΥΓ)

5.- Ανακοινώσεις. 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                            


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου