Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

 
Συνεδριάζει την Πέμπτη 25/2 το ΔΣ του ΟΣΕ με  θέματα της ημερήσιας διάταξης :1.Έγκριση του υπ’ αριθμόν 11 /A/12-2-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 102038) με αριθμό διακήρυξης 20010/04-01-2021 για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής στο πλαίσιο του Υποέργου 4 : Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διακομιστή αναφορών και συμβολαίων - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλεια Πληροφοριών (ISMS) (δραστηριότητες 3, 5, 6, 10, 12) της Πράξης με τίτλο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (TSI) ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ (TAP) ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (TAF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TAF/TAP-TSI.».

2. Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Ανασυνταγμένου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ - Σ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (Α.Δ.1956)

3.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Α.Δ.2044)

4- Μετακινήσεις προσωπικού για το έτος 2021. 

5. Ανακοινώσεις 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου