Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Οι θέσεις που προκηρύσονται και για τις οποίες μπορούν να κάνουν αίτηση μηχανοδηγοί (ΔΙΚΑΜ)

Για την έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωση
Η διαχειριστική ομάδα του blog  των μηχανοδηγών προκειμένου να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση  , δημοσιεύει τις θέσεις που θα προκηρυχτούν στην ΔΙΚΑΜ και για τις οποίες θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση όλοι οι μηχανοδηγοί μόλις αποσταλούν οι αιτήσεις στα μηχανοστάσια και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις (γράφουμε και τα προσόντα που απαιτούνται σε κάθε θέση ) .

Θυμίζουμε ότι κάθε μηχανοδηγός μπορεί να κάνει αίτηση μέχρι και για 3 θέσεις 
Αναλυτικότερα 
Οι θέσεις που προκηρύσονται >


Προιστάμμενος Κεντρικής Υπηρεσίας , Κεντρικής και Νότιας Έλλάδας
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
-ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία 27 χρόνων εκ των οποίων 5 στον έλεγχο κυκλοφορίας.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 χρόνια σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος  Τμήματος διαχείρισης προσωπικού Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας 
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
-ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών 
Προσόντα (
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
-ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης Κυκλοφορίας ( 24 ωρης λειτουργίας) (5 θέσεις - Καρόλου)
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
-ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Μηχανοστασίου ΑΙΡ 
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
- ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο 27 χρόνων εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε θέση ευθύνης του κλάδου του 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7  έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 έτη σε θέση ευθύνης 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Τμήματος Δρομολογίων Επιβατικών / Εμπορικών (24ωρη λειτουργία)
10 θέσεις (5 σε ΜΑΙ  και 5 σε ΜΘ )
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
- ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού Υπηρεσιών 
2 θέσεις (1 σε Νότια και 1 σε Βόρεια Ελλάδα )
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Τήρησης Ταχυτήτων (1 θέση - Νότια Ελλάδα)
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία 19 χρόνων εκ των οποίων πέντε (5) στον έλεγχο κυκλοφορίας
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Μηχανοστασίων ΠΑΤΡΑΣ- ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ- ΠΥΡΓΟΥ
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο τουλάχιστο 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 έτη σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης προσωπικού ΠΑΤΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστο 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Αυτοκινηταμαξών ΚΙΑΤΟΥ
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο τουλάχιστο 19 χρόνων εκ των οποίων τουλάχιστο 5 έτη σε θέση ευθύνης του κλάδου του
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Μηχανοστασίου ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 19 χρόνων εκ των οποίων τουλάχιστο 5 έτη σε θέση ευθύνης του κλάδου του
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , 3 έτη σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστο 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Μηχανοστασίου ΛΑΡΙΣΑΣ -ΒΟΛΟΥ 
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 19 χρόνων εκ των οποίων τουλάχιστο 5 έτη σε θέση ευθύνης του κλάδου του
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , 3 έτη σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΟΛΟΥ 
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστο 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 5 έτη σχετικής εμπειρίας 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προιστάμμενος Κεντρικής Υπηρεσίας Βόρειας Ελλάδας 
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4)
-ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία 27 χρόνων εκ των οποίων 5 στον έλεγχο κυκλοφορίας.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 χρόνια σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
- ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο 27 χρόνων εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε θέση ευθύνης του κλάδου του 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7  έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 έτη σε θέση ευθύνης 
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Σταθμού μηχανών ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ - ΣΤΡΥΜΩΝΑ- ΚΟΜΑΝΟΥ 
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο τουλάχιστο 19 χρόνων εκ των οποίων 5 έτη σε θέση ευθύνης του κλάδου του
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 έτη σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης


Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Μηχανοστασίου Δράμας 
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο τουλάχιστο 19 χρόνων εκ των οποίων 5 έτη σε θέση ευθύνης του κλάδου του
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 έτη σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προσωπικού Μηχανοστασίου Αλεξανδρούπολης 
Προσόντα
-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών (ΠΕ5/ΤΕ4) με τουλάχιστο 5 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον κλάδο έλξης
ή ΔΕ Μηχανοδηγός με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο τουλάχιστο 19 χρόνων 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο (επιθυμητός)
Τουλάχιστο 7 έτη σχετικής εμπειρίας , τουλάχιστο 3 έτη σε θέση ευθύνης
Καλή γνώση της Αγγλικής (επιθυμητή ) , χειρισμός Η/Υ 
Ικανότητα να αναλάβει θέση ευθύνης

Αργότερα θα δημοσιεύσουμε και τις θέσεις στην Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού

1 σχόλιο:

  1. Τελικά στη Ελλάδα ακόμα και για διαχείριση του προσωπικού πρέπει να είσαι ή μηχανικός ΠΕ5 ή μηχανοδηγός με 19 έτη.
    Άξιοι οι νέοι προϊστάμενοι!

    ΑπάντησηΔιαγραφή