Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Η ΕΕ τριπλασιάζει τη χρηματοδότηση για καινοτόμες λύσεις στo σιδηρόδρομο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το «Shift2Rail», μια νέα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με στόχο την αύξηση του αριθμού επιβατών και εμπορευμάτων στους σιδηροδρόμους της Ευρώπης.
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές συγκαταλέγονται στα πιο αποτελεσματικά και
φιλοπεριβαλλοντικά μέσα μεταφοράς, αλλά επί του παρόντος μεταφέρουν μόνον το 10% περίπου των εμπορευμάτων και το 6% περίπου των επιβατών ετησίως στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών Σιμ Κάλας δήλωσε σχετικά: «Εάν θέλουμε να φέρουμε περισσότερους επιβάτες και εμπορεύματα στα τρένα της Ευρώπης, οι σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και να αποτελούν ελκυστική επιλογή για περισσότερους πελάτες.

Για να συμβεί αυτό, οι σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να επενδύσουν στην καινοτομία. Αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι μια σημαντική τομή, καθώς θα αποτελέσει μοχλό για την καινοτομία, μειώνοντας το κόστος των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και αυξάνοντας την ικανότητα παροχής πιο αξιόπιστων και συχνών σιδηροδρομικών υπηρεσιών στους πελάτες.»

Μέχρι σήμερα, οι κατασκευαστές σιδηροδρομικού εξοπλισμού Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales και CAF, καθώς και οι διαχειριστές υποδομών Trafikverket και Network Rail, έχουν επιβεβαιώσει ότι θα συνεισφέρουν τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ ο καθένας στην πρωτοβουλία Shift2Rail (σύνολο 270 εκατ. ευρώ).

Στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Το «Shift2Rail» είναι μια φιλόδοξη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα διαχειρίζεται ένα 7ετές πρόγραμμα στοχευμένης έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη καλύτερων σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν τεχνολογικές καινοτομίες και θα επιταχυνθεί η είσοδός τους στην αγορά.Στο πλαίσιο του «Shift2Rail», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερτριπλασιάζει τη χορηγούμενη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στα 450 εκατ. ευρώ (2014-2020), από 155 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη περίοδο. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν 470 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από τον σιδηροδρομικό κλάδο.

Τα καθαρά κέρδη αυτής της μακροπρόθεσμης συνεργατικής προσέγγισης θα δώσουν πολύ σημαντική ώθηση στην καινοτομία στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, σε σχέση με την προηγούμενη συγχρηματοδότηση μεμονωμένων έργων.

Στόχος της πρωτοβουλίας Shift2Rail είναι να παραγάγει απτά αποτελέσματα: μείωση, έως και 50%, του κόστους του κύκλου ζωής των σιδηροδρομικών μεταφορών (δηλ. του κόστους δημιουργίας, λειτουργίας, συντήρησης και ανανέωσης υποδομών και τροχαίου υλικού), συνολική αύξηση της δυναμικότητας σε ποσοστό μέχρι και 100%, και συνολική αύξηση της αξιοπιστίας σε ποσοστό έως και 50% στα διάφορα τμήματα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η έρευνα και η καινοτομία θα επικεντρωθούν σε πέντε βασικούς τομείς:

-ανάπτυξη νέας γενιάς αμαξοστοιχιών υψηλής δυναμικότητας, οι οποίες θα είναι οικονομικά αποδοτικές και αξιόπιστες, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

-ανάπτυξη καλύτερων και πιο «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, έτσι ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα και να κυκλοφορούν περισσότερα τρένα στις ίδιες γραμμές,

-παροχή αξιόπιστων υποδομών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου τροχιάς, της μείωσης του κόστους και της ανάπτυξης ευφυών λύσεων συντήρησης,

-ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και προγραμματισμού διαδρομών,

-ανάπτυξη καλύτερων λύσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και διαφορετικών τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των σιδηροδρόμων με άλλα μέσα μεταφοράς και, κατ' επέκταση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών σε περισσότερες αγορές.

Η σύσταση κοινής επιχείρησης σιδηροδρόμων – η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με την ονομασία Shift2Rail – θα επιτρέψει τη συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, έτσι ώστε να δοθεί έμφαση σε δράσεις έρευνας που έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου συνολικά, τη δημιουργία απασχόλησης και την αύξηση των εξαγωγών.

Στο σχέδιο θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι προμηθευτές του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η είσοδός τους στην αγορά. Επίσης, θα συμμετέχουν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομών, έτσι ώστε οι ερευνητικές δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.


Απο metaforespress,gr

1 σχόλιο: