Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Κυριακή 26 Απριλίου 2020

ΡΑΣ: Επικαιροποίηση στον Κανονισμό Κίνησης (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ. Αριθμ. ΑΣ10/3816/44/02-04-2020 (Β’ 1341) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
«Έγκριση Παραρτημάτων II και III του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως – Μέρος Β΄ (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών)».

Τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ τα οποία ήταν εν ισχύ, επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα από το Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). 
Το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην κυκλοφορία επί των τμημάτων διπλής γραμμής χωρίς εξοπλισμό ηλεκτρικής σηματοδότησης και ασφάλειας ενώ το Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην κυκλοφορία επί των τμημάτων διπλής γραμμής με εξοπλισμό ηλεκτρικής σηματοδότησης και ασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ. Αριθμ. ΑΣ10/77243/580/13-2-2019 (Β΄ 698) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως – Μέρος Β΄ (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών)», η οποία τέθηκε σε ισχύ την 01-01-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου