Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Οριακή άνοδο παρουσίασαν τα έσοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα εμπορεύματα (+3,4%). Σε κέρδη πέρασε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λόγω της αύξησης των επιβατών / εσόδων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη και τον Προαστιακό Αθήνας

Προσανατολισμένη στους επιβάτες συνεχίζει να είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και επί ιδιοκτησίας της ιταλικής FS.Oι επιβάτες αποτελούν την ισχυρή πλειοψηφία των εσόδων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της οποίας ο καθαρός κύκλος εργασιών (χωρίς τα ΥΓΟΣ, τα χρηματοοικονομικά και άλλα έσοδα) ανήλθε πέρσι στα 72,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,89 εκατ. ευρώ προέρχονταν από τα εμπορεύματα.

Το 2019, τα έσοδα από τα εμπορεύματα εμφάνισαν οριακή αύξηση 3,4%, καθώς το 2018 διαμορφώθηκαν στα 13,42 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των εσόδων, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οφείλεται στη αντιμετώπιση λιγότερων προβλημάτων στην εκτέλεσή τους, σε σχέση με το 2018.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα έσοδα από τα εμπορεύματα παραμένουν, από το 2017 και έπειτα, στάσιμα στην περιοχή των 13 – 14 εκατ. (το 2016, τα έσοδα ανήλθαν στα 12,28 εκατ.), παρά τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των εμπορευματικών τρένων και εμπορευματοκιβωτίων.

ε κέρδη πέρασε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η σιδηροδρομική εταιρεία κατάφερε πέρσι να σημειώνει άνοδο του κύκλου εργασιών (δεν συμπεριλαμβάνονται οι άγονες γραμμές και τα χρηματοοικονομικά έσοδα) κατά 13,44%, κάτι το οποίο της επέτρεψε να σημειώσει καθαρά κέρδη 1,48 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,98 εκατ. ευρώ το 2018.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 72,45 εκατ. έναντι 63,87 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ήτοι αύξηση 13,44% περίπου.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, κυρίως:

-στις βελτιωμένες υπηρεσίες στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου η ηλεκτροδότηση και ο διπλασιασμός της γραμμής στα τέλη Μαΐου επέτρεψαν μειωμένους χρόνους ταξιδίου και περισσότερη αξιοπιστία. Το σύνολο των δρομολογίων εκτός Αττικής έχει αυξήσει τα έσοδα κατά 18,62% σε σχέση με το 2018,

-στις σταθερές αυξήσεις στις επιδόσεις των προαστιακών υπηρεσιών της Αθήνας, οι οποίες αύξησαν τα έσοδα τους κατά 8,95%, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότερης οργάνωσης του δικτύου πωλήσεων,

-στα λιγότερα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εμπορευματικών δρομολογίων σε σχέση με το 2018, γεγονός που οδήγησε σε ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,44%.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εσόδων και των άγονων γραμμών) αυξήθηκαν από 117,48 εκατ. την χρήση 2018 σε 129,47 εκατ. την χρήση 2019.

Η διαφορά περιλαμβάνει τόσο την προαναφερθείσα αύξηση του κύκλου εργασιών, όσο και τη θετική επίδραση της αρνητικής υπεραξίας που αναγνωρίστηκε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΕΣΣΤΥ (3,3 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, το σύνολο εξόδων μειώθηκε από 119,72 εκατ. την χρήση 2018 σε 108,23 εκατ. την χρήση 2019.

Η μείωση των εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, μέσω της οποίας οι μισθώσεις παγίων (τροχαίο υλικό, ακίνητα, οχήματα), ποσού 15,6 εκατ. περίπου, αναγνωρίζονται ως συνδυασμός απόσβεσης και χρηματοοικονομικών εξόδων.

Η υπολειπόμενη διακύμανση οφείλεται κυρίως σε μικρές αυξήσεις των τελών χρήσης υποδομής, σε άλλες υπηρεσίες (καθαρισμού, λοιπές) και στα έξοδα για ανταλλαγή τροχαίου υλικού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα συντήρησης τροχαίου υλικού αναγνωρίζονται ως τέτοια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Μετά την ημερομηνία αυτή , λόγω της συγχώνευσης με την ΕΕΣΣΤΥ, τα σχετικά κόστη αντικαταστάθηκαν από τα λειτουργικά έξοδα του νέου τμήματος, τα οποία αφορούν κυρίως το προσωπικό, την κατανάλωση ανταλλακτικών και λοιπά έξοδα.

www.metaforespress.gr - Φώτης Φωτεινός , Βάσω Βεγιάζη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου