Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Αντίδοτο” στις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον σιδηρόδρομο: Πρόταση για απαλλαγή από ορισμένα τέλη χρήσης!

 


Η ΕΕ επεξεργάζεται πρόσθετους προσωρινούς κανόνες για τον μετριασμό των σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στον σιδηροδρομικό τομέα.


Ειδικότερα, οι πρέσβεις των κρατών-μελών συμφώνησαν σε εντολή σχετικά με πρόταση να δοθεί στα κράτη η δυνατότητα να βοηθήσουν τον τομέα, παρέχοντας απαλλαγή από ορισμένα τέλη υποδομής για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα έγκαιρη επιστροφή χρημάτων για τους παρόχους υποδομής.

«Οι εν λόγω στοχευμένοι κανόνες έκτακτης ανάγκης αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας των σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της μείωσης του κινδύνου πτώχευσης που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 στον τομέα, ο οποίος έχει πληγεί σοβαρά από την προσωρινή έλλειψη ζήτησης για μεταφορικές υπηρεσίες.

Για να εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση των φορέων εκμετάλλευσης, τα μέτρα αρωγής θα εφαρμόζονται με αυστηρά ουδέτερο, οικονομικά αιτιολογημένο και διαφανή τρόπο.

Ένας βιώσιμος σιδηροδρομικός τομέας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ και τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας», δήλωσε ο Andreas Scheuer, Ομοσπονδιακός υπουργός Συγκοινωνιών και Ψηφιακών Υποδομών της Γερμανίας και πρόεδρος του Συμβουλίου.

Εντολή του Συμβουλίου

Οι προσωρινοί κανόνες για την απαλλαγή από τα τέλη σιδηροδρομικής υποδομής θα ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μπορούν να παραταθούν εάν χρειαστεί.

Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται χαλάρωση των υποχρεώσεων όσον αφορά τα τέλη τροχαίας πρόσβασης, τα τέλη κράτησης και τις προσαυξήσεις.

Στο κείμενό του, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι, κατά περίπτωση, τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την παρέκκλιση όσον αφορά τα τέλη τροχαίας πρόσβασης ανάλογα με τα τμήματα της αγοράς, όπως οι επιβατικές ή εμπορευματικές μεταφορές, κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις.

Εναπόκειται σε κάθε κράτος-μέλος να αποφασίσει αν θα εφαρμόσει κάποια από αυτές τις παρεκκλίσεις ή όχι. Το Συμβούλιο προσέθεσε την υποχρέωση των κρατών-μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε μέτρο που λαμβάνουν, καθώς και την υποχρέωση της Επιτροπής να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Εάν χρειαστεί, οι παρεκκλίσεις αυτές μπορεί να παρατείνονται με κατ’εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της εντολής του Συμβουλίου, η περίοδος αναφοράς μπορεί να παρατείνεται έως 6 μήνες κάθε φορά, και έως 18 μήνες συνολικά μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Το σχέδιο κανονισμού θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγονται επειγόντως.

Να σημειωθεί ότι, η εντολή που συμφωνήθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων επιτρέπει στην Προεδρία να έρθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το τελικό κείμενο προτού το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση.


www.metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου