Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

 

Συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ σήμερα με θέματα ημερήσιας διάταξης : 
1.- Επαναφορά υπαλλήλου στον ΟΣΕ ΑΕ (Ε.Ευά ).

 2.- Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Γ.ολ).

3.- Δωρεάν χορήγηση άχρηστων σιδηροτροχιών στο Δ΄ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΡΑΚΗ».

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΥΓ)

4.- Έγκριση τεύχους διακήρυξης για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την  «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διακομιστή αναφορών και συμβολαίων  - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) (δραστηριότητες 3, 5, 6, 10, 12) στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης δράσης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (TSI) ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ (TAP)  ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (TAF)  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TAF/TAP-TSI». (ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΛ)

5.-  Έγκριση των υπ’ αριθμόν 13/Β/05-08-2020 & 13/Γ/23-09-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 78365) με αριθμό διακήρυξης 19008/1 για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής με αντικείμενο με την υποστήριξη της ΟΣΕ Α.Ε. στην εγκατάσταση του Common Components System (CCS)». 

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ & ΔΙΠΛ)

6.- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016), για την «προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συντονισμού κυκλωμάτων γραμμής τύπου DTC921  και DTC 24  συστήματος Σηματοδότησης TX5-TX1-Προμαχώνας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης #57.700,00#€, χωρίς ΦΠΑ  και #71.548,00#€ με ΦΠΑ 24%.

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ-ΔΙΣΗΣΗΚ)

7.- Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση                Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Τροχαίου   Υλικού τριάντα (30) οχήματα  Μετρικής Γραμμής που είναι εναποτεθειμένα στους Σ.Σ. Κορίνθου και Αγίων Αναργύρων στο Δίκτυο Πελοποννήσου. (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  από τις Η.Δ. υπ’ αριθμ.: 1151/31.08.2020 & 1153/23.09.2020).

8.- Ανακοινώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου