Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 1.-  Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμών e-ΠΔΕ. 

2.- Υποβολή Πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για ένταξη του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

3.- Δωρεάν παραχώρηση 50 τεμ. παλαιών και άχρηστων ξύλινων στρωτήρων στην 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

4.-  Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019.

5.-Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση                Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Τροχαίου   Υλικού τριάντα (30) οχήματα  Μετρικής Γραμμής που είναι εναποτεθειμένα στους Σ.Σ. Κορίνθου και Αγίων Αναργύρων στο Δίκτυο Πελοποννήσου. (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  από Η.Δ. υπ’ αριθμ.: 1151 της 31.08.2020).

6.- Παράταση του χρόνου διάρκειας λήξης της σύμβασης 7808/31.12.2019, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ AE», βάσει του άρθρου 60 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020, όπως κυρώθηκε με τον ν.4683/2020 (ΦΕΚ83/Α/10.04.2020).

7.- Παράταση του χρόνου λήξης της σύμβασης 7837/19.02.2020, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «παροχή υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του ΟΣΕ ΑΕ, με ανθρώπινο δυναμικό» βάσει του άρθρου 60  της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020, όπως κυρώθηκε με τον ν.4683/2020 (ΦΕΚ83/Α/10.04.2020).  

8.- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016), για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεντρικών Συστημάτων και Δικτύου του ΟΣΕ Α.Ε.», προϋπολογιζόμενης δαπάνης #59.000,00#€, χωρίς ΦΠΑ και #73.160,00#€, με ΦΠΑ 24%.

9.- Ανακοινώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου