Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Η ΕΡΓΟΣΕ απέρριψε την υπογειοποίηση της γραμμής στην Πάτρα. Το έργο θα κόστιζε 700 εκατ.

Την υπογειοποίηση της γραμμής προς την Πάτρα απέρριψε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Θανάσης Βούρδας, στην ημερίδα του CODE PATRAS.Μάλιστα, ο κ. Βούρδας έκανε λόγο για «λαϊκιστικές και παραπλανητικές συγκρίσεις που δεν έχουν σχέση με
την πραγματικότητα».
Ο δ.σ. της ΕΡΓΟΣΕ γνωστοποίησε ότι ο ΟΣΕ έχει σε εξέλιξη προμελέτη χάραξης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου και, με βάση την οποία, θα γίνει διαβούλευση με τους φορείς της Πάτρας για την τελική… επίγεια χάραξη.
Εάν η γραμμή υπογειοποιούταν (αφορά την πλήρη υπογειοποίηση διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στη σιδηροδρομική γραμμή από τη Χ.Θ. 123+500 (οδός Κανελλοπούλου) έως τη Χ.Θ. 132 (Ακτή Δημαίων), δηλαδή συνολικού μήκους μεγαλύτερου από 7 χλμ.), το κόστος του έργου θα έφτανε τα 700 εκατ.!  
Στο τμήμα αυτό, υπάρχουν οριστικές μελέτες από τη Χ.Θ. 123+500 έως τη Χ.Θ. 126+370, προμελέτη του τεχνικού στην περιοχή του ΣΣ Αγ. Διονυσίου (από την Χ.Θ. 125+980 έως τη Χ.Θ. 126+370), προμελέτες χάραξης και υδραυλικών και προκαταρκτική μελέτη του τεχνικού υπογειοποίησης από τη Χ.Θ. 126+370 έως τη Χ.Θ. 128+630, έχοντας συμπεριληφθεί σε αυτό το κόστος ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης, καθώς επίσης και τα απρόβλεπτα, τα ΓΕ & ΟΕ και την αναθεώρηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο ανωτέρω αναφερόμενο κόστος, σύμφωνα με τον κ. Βούρδα, η περιοχή του Σταθμού του Αγ. Διονυσίου, στην οποία σύμφωνα με τη μελέτη, κατασκευάζεται σε όρυγμα βάθους περί τα 14 μ., μήκους 400μ. και μέσου πλάτους περί τα 45μ., σύμφωνα με την προμελέτη του τεχνικού, η οποία έχει εκπονηθεί από τη Σύμβαση 445/2006, κοστίζει περί τα 150 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεως, απροβλέπτων, ΓΕ & ΟΕ και της κατασκευής των απαιτούμενων κτηριακών έργων (αποβάθρες, καλύψεις, κτίρια κλπ).
«Aυτά λοιπόν για τα κόστη και τις διαφορές, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε τεχνάσματα. Έχουμε χρέος να δουλέψουμε για να ικανοποιήσουμε την θέληση των πολιτών να έρθει το σύγχρονο τραίνο στην Πάτρα, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Κανένας από εμάς δεν είναι «όλοι οι πολίτες» για να το επικαλούμαστε. Οφείλουμε να δουλέψουμε για τους πολίτες και τη δική τους εξυπηρέτηση», ανέφερε ο δ.σ. της ΕΡΓΟΣΕ.
Η απάντηση της ΕΡΓΟΣΕ στις μελέτες για τη χάραξη της γραμμής
Α. Η πρώτη μελέτη που αναφέρεται, προσδιόρισε σε επίπεδο προμελέτης χάραξης και προωθημένης προκαταρκτικής μελέτης για το τεχνικό της υπογειοποίησης, τον σχεδιασμό της γραμμής και μία εκτίμηση κόστους αυτής, δεδομένου ότι υπολείπονται τα επόμενα στάδια των μελετών (προμελέτη και οριστική του τεχνικού όσο και οι απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες), τα οποία και θα οριστικοποιούσαν την τελική  λύση και τον ακριβή προϋπολογισμό αυτού. 
Από αυτήν την προκαταρκτική μελέτη προκύπτει κόστος τεχνικού υπογειοποίησης μήκους μόνο 2,28 χλμ  ίσο με 82.5εκ. € (χωρίς την έως σήμερα αναθεώρηση, τα ΓΕ και ΟΕ και τα απρόβλεπτα) και σαφώς δεν αφορά το συνολικό κόστος υπογειοποίησης της ΣΓ στην πόλη των Πατρών.
Β. Όσον αφορά στη δεύτερη μελέτη που αναφέρεται, αυτή είχε ως αντικείμενο τη μελέτη των επόμενων σταδίων έως και την οριστική, για το τεχνικό της υπογειοποίησης από τη Χ.Θ. 126+400 (ΣΣ Αγ. Διονυσίου) έως τη Χ.Θ. 128+650 (Ακτή Δημαίων). Αυτή η μελέτη εκτέλεσε μόνο το αντικείμενο των γεωτεχνικών ερευνών και δεν μπορούσε να εκτελέσει κάτι άλλο, δεδομένου ότι εκκρεμούσαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου, η έγκριση των οποίων είναι προϋπόθεση (σύμφωνα και με την κείμενη Νομοθεσία) για τη συνέχιση των επόμενων σταδίων Μελετών. Σημειώνεται ότι οι Περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2015, όταν οι μελέτες είχαν υποβληθεί από τις αρχές του 2011.  Συνεπώς η μελέτη  αυτή δεν κατέληξε σε κάποιο κόστος του έργου.
Γ. Όσον αφορά την τρίτη μελέτη, η προαναφερθείσα ΜΠΕ είχε υποβληθεί με τα στοιχεία της πρώτη μελέτης, που αφορούσαν στο τμήμα από τη Χ.Θ. 126+400 (ΣΣ Αγ. Διονυσίου) έως τη Χ.Θ. 128+650 (Ακτή Δημαίων) και έως τη συναρμογή με τη γραμμή προς Πύργο και ανέφερε πληροφοριακά και μόνο (αφού πρόκειται για περιβαλλοντική και όχι τεχνική μελέτη) συνολικό κόστος 116,84 εκ. € μέχρι της ΧΘ 132+000, δηλαδή μέχρι τη συναρμογή με την υφιστάμενη γραμμή προς Πύργο και προϋπολογιζόμενο κόστος του τεχνικού της υπογειοποίησης μόνο για το τμήμα των 2,28 χλμ και όχι για το σύνολο,  που ανέρχεται στα 82,7 εκ €.
Δ. Τέλος όσον αφορά την τέταρτη μελέτη που αναφέρεται σε σχετική αρθρογραφία, όπου αναφέρεται η Μελέτη Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους, η οποία και εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. από την ΕΔΑ Μεταφορών, εξέτασε το σύνολο της γραμμής από το Κιάτο μέχρι τη Πάτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα τάξη πραγμάτων που είχε και έχει διαμορφωθεί, όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη τόσο της χώρας όσο και τα ανταποδοτικά οφέλη και διερεύνησε μεταξύ άλλων εναλλακτικούς τρόπους διέλευσης της γραμμής από τη Πόλη των Πατρών.
Πιο συγκεκριμένα η λύση 3 στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα με κόστος περί τα 86 εκ €, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη αφορά στη διέλευση της γραμμής με επιφανειακή χάραξη από την οδό Κανελλοπούλου (Μποζαϊτικα Χ.Θ. 123+500) έως το ΣΣ Αγ Διονυσίου (Χ.Θ. 126+400), ο οποίος ταπεινώνεται μερικώς και εν συνεχεία συνεχίζει μία μονή γραμμή υπογειοποιημένη μέχρι την Ακτή Δημαίων (Χ.Θ. 128+650), με εκτιμώμενο κόστος 132 εκ € περίπου με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και χωρίς να έχουν εκπονηθεί ούτε καν προμελέτες για τη λύση αυτή.  

Metaforespress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου