Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια διάταξη

Λάβαμε και δημοσιευουμε απο τον συνάδελφο Θανάση  Λεβέντη , εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του. Διαβάζουμε:
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 28 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00,στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8οςόροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832)


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1034

            1.-Τροποποίηση του άρθρου 93 του Κεφαλαίου ΙΔ΄«Ένταξη σε Κλάδους» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΟΣΕ, λόγω εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΟΣΕ.
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                

2.- «Καθορισμός αμοιβής παροχών εκπαίδευσης  από τον Ο.Σ.Ε. προς τρίτους»            
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                
   
   3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  #371.270# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #456.662,10# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)    

   4.-Έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου έργων Ανάταξης – Συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, μελετών ανάπτυξης και προμηθειών υλικών επιδομής για τα έτη 2016-2018.
        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)    

5. -Ανακοινώσεις.
   
   
             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                     
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου