Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Επιστολές Σ.Σ. Πελοποννήσου σε ΟΣΕ-ΕΕΣΣΤΥ για το 25%

Η επιστολή στον ΟΣΕ και ακολουθεί αυτή στην ΕΕΣΣΤΥ > 
Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, εργαζόμενοι μέλη του Σωματείου μας έχουν ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ αγωγές που αφορούν την από 1.1.2013 παράνομη περικοπή των αποδοχών μας σε ποσοστό υπέρτερο του 25% σε σχέση με
τις αποδοχές μας της 31.10.2011. Ειδικότερα έχουμε ασκήσει:

Α) Την από 19.12.2016 με ΓΑΚ58256/2016 και ΕΑΚ 1425/2016 αγωγή (Θεοδούλης κλπ. συν. 23 εργαζόμενοι) επί της εκδόθηκε η υπ΄αριθ.1234/2017 απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε την εταιρεία σας στην καταβολή των αιτούμενων ποσών νομιμότοκα από το τέλος του μήνα που το κάθε κονδύλι κατέστη απαιτητό, καθώς και στη δικαστική δαπάνη μας (η οποία καθορίστηκε στο ποσό των 350 ευρώ). Κατά της ως άνω υπ΄αριθ. 1234/2017 απόφασης η εταιρεία σας άσκησε την από 3.11.2017 και με ΓΑΚ 60936/2017 (Ειρηνοδικείου) και 608980/2017 (Πρωτοδικείου) έφεσή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 19.10.2018.

Β) Την από 1.6.2017 με ΓΑΚ28722/2017 και 603/2017 αγωγή (Ταβουλάρης Αντώνιος κλπ. συν. 47 εργαζόμενοι) επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 1470/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή για το σύνολο των αιτούμενων ποσών. Η εν λόγω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για όλους τους ενάγοντες για το ποσό των 2.500 ευρώ πλην του 1ου, 2ου, 3ου, 10ου, 12ου, 22ης και 47ης για τους οποίους κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για όλο το επιδικασθέν ποσό. Κατά της ως άνω υπ΄αριθ. 1470/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών η εταιρεία σας άσκησε την από 3.1.2018 και ΓΑΚ 253/2018 (Ειρηνοδικείου) και 10788/2018 (Πρωτοδικείου) έφεσή της ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 11.10.2019.

Μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων επιδιώξαμε τη συνεννόηση με τη Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να καταβληθούν τα επιδικασθέντα ποσά που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστά στους εργαζόμενους. Όμως, η Διοίκηση επινοώντας διάφορα προσκόμματα αρνείται πεισμόνως να καταβάλει στους εργαζόμενους τα επιδικασθέντα ποσά, πάρα τις σχετικές προς τούτο οχλήσεις μας και κυρίως, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση να τα καταβάλει καθώς για κάποιους από τους εργαζόμενους (Ταβουλάρης Αντώνιος κλπ) η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έχει κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή.
Ενόψει της ανωτέρω αδικαιολόγητης άρνησης να εκπληρώσετε τη νόμιμη υποχρέωσή σας, σας καλούμε για τελευταία φορά σε συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσετε εσείς, εντός των επόμενων δέκα ημερών.
Σε περίπτωση δε που η ως άνω συνάντηση δεν πραγματοποιηθεί και η εταιρεία δεν προχωρήσει σε καταβολή των δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών, σας δηλώνουμε ότι θα ενεργήσουμε καθ΄υμών τα νόμιμα.


Και η επιστολή στην ΕΕΣΣΤΥ  > 

Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, εργαζόμενοι μέλη του Σωματείου μας (Κυριακόπουλος Δημοσθένης κλπ. συν.35) έχουν ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της εταιρείας ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ την από 21.12.2016 με ΓΑΚ 58268/2016 και ΕΑΚ 1427/2016 αγωγή τους που αφορά την από 1.1.2013 παράνομη περικοπή των αποδοχών μας σε ποσοστό υπέρτερο του 25% σε σχέση με τις αποδοχές μας της 31.10.2011. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ΄αριθ. 1386/2017 απόφασή του έκανε δεκτή την αγωγή για το σύνολο των αιτούμενων ποσών και κήρυξε αυτή προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της, ενώ σας υποχρέωσε και στη δικαστική δαπάνη μας (η οποία καθορίστηκε στο ποσό των 600 ευρώ). 
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης επιδιώξαμε τη συνεννόηση με τη Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να καταβληθούν τα επιδικασθέντα ποσά που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστά στους εργαζόμενους. Όμως, η Διοίκηση επινοώντας διάφορα προσκόμματα αρνείται πεισμόνως να καταβάλει στους εργαζόμενους τα επιδικασθέντα ποσά, πάρα τις σχετικές προς τούτο οχλήσεις μας και κυρίως, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση να τα καταβάλει καθώς η ανωτέρω απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έχει κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή για το σύνολο των επιδικασθέντων ποσών.
Ενόψει της ανωτέρω αδικαιολόγητης άρνησης να εκπληρώσετε τη νόμιμη υποχρέωσή σας, σας καλούμε για τελευταία φορά σε συνάντηση στα γραφεία της εταιρείας σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσετε εσείς, εντός των επόμενων δέκα ημερών.
Σε περίπτωση δε που η ως άνω συνάντηση δεν πραγματοποιηθεί και η εταιρεία δεν προχωρήσει σε καταβολή των δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών, σας δηλώνουμε ότι θα ενεργήσουμε καθ΄υμών τα νόμιμα.-ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


       ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ                                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΛΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


       ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ                                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΛΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου