Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ -Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Θανασης Λεβέντης, εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε, αυτό έχει οριστεί για την 10 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1105

       
      1.- Παρουσίαση – Ενημέρωση για τα εν εξελίξει αναπτυξιακά έργα.
   (ΑΡΜΟΔΙΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. Σαμπατακάκης)
                                                                      (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 02-5-2018).
  
      2.- Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ) 

3.-Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3429/2005 για τον ΟΣΕ
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)

      4.-Έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας από την ALPHABANK
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)


5.-Έγκριση ματαίωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 42216,1) με αριθμό διακήρυξης 17004/30.06.2017 για την ανάδειξη Αναδόχου για την «υλοποίηση ηλεκτρονικής διαχείρισης ανεφοδιασμού Οδικών και Σιδηροδρομικών Οχημάτων του ΟΣΕ με Καύσιμα επί Πιστώσει με χρήση Καρτών (τύπου πιστωτικής) ή εναλλακτική διαδικασία χορήγησης καυσίμου» και επανάληψη αυτού μόνο σε ότι αφορά τον ανεφοδιασμό των οδικών οχημάτων.
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

    6.-Λήψη απόφασης περί μη παράτασης της με αριθ. 7209/16.01.16 συμβάσεως για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών Σιδηροδρομικού Δικτύου.

    7.-Ανακοινώσεις.

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου