Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Συνεδριάζει αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ με  θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1. Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσο) ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #10.628.299,032# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #13.179.090,799#ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΓΊ.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής και με μονομερές δικαίωμα του ΟΣΕ παράτασης της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.314.149,516# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #6.589.545,399# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. 
2. Ταμειακή διευκόλυνση του Προμηθευτικού Καταναλωτικού Τουριστικού Συνεταιρισμού Εργαζομένων ΟΣΕ (ΣΥΝΠΕ/ΟΣΕ). 
3. Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων για το έτος 2020. 
4. Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου