Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Η LDK ανέλαβε την παροχή τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών για τη δημοπράτηση και συμπλήρωση του GSM-R


Η LDK ανέλαβε την παροχή τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών στην ΕΡΓΟΣΕ για τη δημοπράτηση και συμπλήρωση του GSM-R στον άξονα ΠΑΘΕΠ.


Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να συμπληρωθεί το σύστημα κινητών επικοινωνιών GSM-R στον άξονα ΠΑΘΕΠ.

Το δίκτυο GSM-R, που θα καλύψει τμήματα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, αποτελεί μία εκ των απαιτήσεων για την διαλειτουργικότητα των δικτύων (ERTMS). Πρόκειται για δίκτυο GSM, εμπλουτισμένο με πρόσθετες λειτουργίες που καλύπτουν ανάγκες των σιδηροδρόμων.

Οι βασικές διαφοροποιήσεις του δικτύου GSM-R από το απλό, σε ότι αφορά τη ραδιοκάλυψη, είναι οι χρησιμοποιούμενες συχνότητες και το επιθυμητό επίπεδο σήματος.

Προσαρμογές του υλοποιημένου έργου στις πραγματικές συνθήκες επέβαλαν κάποιες αποκλίσεις από την αρχική μελέτη ραδιοκάλυψης ως προς το πλήθος των σταθμών βάσης και την περιοχή καλύψεως των κεραιών.

Οι ζητούμενες τεχνικές υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίσουν την άρτια δημοπράτηση των νέων τμημάτων και την πλήρη λειτουργική ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον δίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου