Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Αύριο συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με την ημερήσια Διάταξη

1.-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5711/09.8.2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ Α.Ε. 
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ) 
2.- Έγκριση διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Μη Αξιοποιήσιμου από τον ΟΣΕ υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής/Κεντρικής και Νότιας Ελλάδος Τμήμα Λαμίας, (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΛΑΜ 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 24-1-2020) 
3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #10.628.299,032# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #13.179.090,799#ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής και με μονομερές δικαίωμα του ΟΣΕ παράτασης της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.314.149,516# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #6.589.545,3994 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ) 
4.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ», διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.283.600,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #6.551.663,00#ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΠΕΦ) 
5.- Υπόγεια διέλευση αγωγών τηλεθέρμανσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ, στο πλαίσιο του έργου «Σύνδεση τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη Μονάδα V του ΑΗΣ  Πτολεμαΐδας». (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ) 
6.- Προσωρινή Παραχώρηση έκτασης εντός ορίων ζώνης απαλλοτρίωσης ΟΣΕ από τη χ.θ 44+241 έως τη χ.θ 44+776 της ΣΓΥΤ Αθήνας-Πάτρας για την παραλλαγή υφιστάμενης  κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου Τσάκωνα και συγκεκριμένα στο τμήμα Ελευσίνας-Κορίνθου χ.θ. 26+200 έως 26+800 στην περιοχή διοδίων της Ελευσίνας. (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ) 
7.-Ανακοινώσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου