Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης, εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ αύριο Πέμπτη 3 Νοεμβρίου συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1.- Έκδοση εταιρικών χρεωστικών καρτών από την ALPHA BANK.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)    
2.-Κατάργηση της Ισόπεδης Διάβασης (Ι.Δ.) στη Χιλιομετρική Θέση  (Χ.Θ.) 262+970 της γραμμής Πειραιά – Πλατέως (Π-Π).
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)   
3.- Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΙΕΚ στον ΟΣΕ. 
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)    
4.-Χορήγηση  άδειας  άνευ  αποδοχών  στην  Π***** ,        
    (ΑΜ : 110068), Μηχανικό Π.Ε. του Κλάδου Μηχανικών 
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)              
5.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 26009) με αριθμό διακήρυξης 16007/06-09-2016 για την προμήθεια «ανταλλακτικών ΑΣΙΔ».
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                          

6.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 26047) με αριθμό διακήρυξης 16010/23.09.2016 που αφορά το έργο «Προμήθεια & Εγκατάσταση τριάντα (30) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΣΙΔ & Αποκατάσταση Λειτουργίας δυο (2) υφιστα-μένων ΑΣΙΔ στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού Πατρών από ΑΓ. Ανδρέα έως Κάτω Αχαΐα». (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                          

7.-Προδικαστική  προσφυγή.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                          

8.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 22763/1) με αριθμό διακήρυξης 15020/07.06.2016 που αφορά το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ με τεχνικά μέσα, με εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας».
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                          

9.-Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι της Προκήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης- Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης (Α΄ φάση μελετών )»Α.Π.192      
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)    


                 10.-Μεσοπρόθεσμες Στρατηγικές επιλογές του ΟΣΕ.
                            (ΑΡΜΟΔΙΟΣ .: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)    

11.- Ανακοινώσεις.
                 Προσαρμογή διακήρυξης 16009 του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ   ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ1 ΚΑΙ Κ5» στις απαιτήσεις του ν. 4412/2016.
                            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                          
                          
                             
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου