Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

 Συνεδριάζει το ΔΣ του  ΟΣΕ την Πέμπτη 
με θέματα  ημερήσιας διάταξης είναι:

  •  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, της σχετικής προκήρυξης και των τευχών για την ανάθεση μελέτης Α.Δ. 236 που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:


1)          . των μελετών για την κατασκευή της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα - Ιωαννίνων—         Ηγουμενίτσα / Τμήμα 1 Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ. 42+085 (Α.Δ. 236.1)


2) . των μελετών για την κατασκευή της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα - Ιωαννίνων—         Ηγουμενίτσα / Τ μήμα 2 Χ.Θ. 42+085 - Χ.Θ. 81 +390 (Α.Δ. 236.2)


3) . των μελετών για την κατασκευή της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα - Ιωαννίνων—         Ηγουμενίτσα / Τμήμα 3 Χ.Θ. 81+390 - Χ.Θ. 113+420 (Α.Δ. 236.3)


4) . των μελετών για την κατασκευή της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα - Ιωαννίνων—         Ηγουμενίτσα / Τμήμα 4 Χ.Θ. 113+420 — Χ.Θ. 150+120 (Α.Δ. 236.4)


  •  Έγκριση ενδεχόμενης ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Δικτύου ΟΣΕ, με ανθρώπινο δυναμικό, περιοχών Κεντρικής & Βόρειας Ελλάδος», με χρήση διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 269, § δ' - 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/8.8.2016).


  •  Έγκριση ενδεχόμενης ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Δικτύου ΟΣΕ, με ανθρώπινο δυναμικό, περιοχής Νότιας Ελλάδος», με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 269, § δ' - ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/8.8.2016).
  • Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου