Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Οικονομικός Απολογισμός 2011 ΠΕΠΕ- ΤΑΠΕΛ

Δημοσιεύουμε για την ενημέρωση των συναδέλφων εν όψει των συνελεύσεων ,   τον οικονομικό απολογισμό της ΠΕΠΕ για το 2011 καθώς και  τον οικονομικό απολογισμό του ΤΑΠΕΛ για το ίδιο έτος,  όπως αυτά ψηφίστηκαν στο τελευταίο ΔΣ της ΠΕΠΕ.(Συνεδρίαση 25/04/2012)
Επίσης δημοσιεύουμε  και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΠΕΠΕ 2011 

  • Ανάλυση εσόδων 
Υπόλοιπο έτους 2010                        51.520,67 Ε
Συνδρομές μελών & τόκοι                51.223,70 Ε
Έναντι οφειλών                                      551,00 Ε  (εισπράξεις απο υπόλοιπο καφενείου ΜΑΙ)


Συνολο εσόδων                                103.294,87 Ε

  • Ανάλυση εξόδων
Έξοδα αρχαιρεσιών                                00,00
Έξοδα κίνησης σωματείου - συνδρομές ALE μεταφράσεις        28.046,55 Ε
Δημόσιες σχέσεις - Προβολή αιτημάτων- Διαφημίσεις              30.391,29 Ε
ΟΤΕ- Τηλεγραφήματα                                                                    5.788,70 Ε
Νομικά - Δικαστικά                                                                        3.050,00 Ε
Γραφική Ύλη Φωτοτυπίες                                                                 260,75 Ε
Αναλογία σε συνδικαλιστικές Οργανώσεις - Κοινόχρηστα           1.567,00 Ε
Έπιπλα -εξοπλισμός γραφείου                                                          148,00 Ε

Σύνολο εξόδων                                                                                69.252,19 Ε 

Υπόλοιπο ταμείου την 12.01.2012                                                  34.042,68 Ε


Για τον οικονομικό απολογισμό η εξελεγκτική επιτροπή τα βρήκε ΟΛΑ ΚΑΛΩΣ.
Εκρεμμεί η υπόθεση του μηχανήματος του καφέ στο ΜΑΙ ποσό 1.130 Ε .(805,00Ε απο τον καφέ και 225,00 Ε παραρτήματα ).

Εξελεγκτική επιτροπή  Ψάρρας Αθανάσιος
                                        Κολίγας Βασίλειος
                                        Αλεξίου Νικόλαος

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΠΕΛ 2011

  • Ανάλυση εσόδων            
Υπόλοιπο έτους 2010                             223.493,82 Ε
Συνδρομές μελών 2011                            81.315,00 Ε
Τόκοι                                                           4.420,02 Ε

Σύνολο Εσόδων          309.228,84 Ε

  • Ανάλυση εξόδων 
Κάλυψη συναδέλφων απο ασθένεια & Νομική κάλυψη       70.528,00 Ε

Υπόλοιπο Ταμείου                                                                238.700,84 Ε

Κατάθεση (Εμπορική κλειστά )                       201.667,90Ε
Κατάθεση σε λ/σμο( Εμπορική )                        37.022,94 Ε

Τα χρήματα είναι κατεθειμένα στα κάτωθι ονόματα

  1. Γκαντζιντικίδης Πασχάλης 
  2. Τουρλής  Βασίλης 
  3. Συρόπουλος Σπύρος 
  4. Αλτής Νικόλαος
Για το ΤΑΠΕΛ η εξελεγκτική επιτροπή τα βρήκε ΟΛΑ ΚΑΛΩΣ.
Η μοναδική εκρεμμότητα που υπάρχει είναι τι θα γίνει με το υπόλοιπο των χρημάτων που δόθηκαν στον συνάδελφο Μπόζιο Παύλο (ποσό περίπου 40.000Ε)

Εξελεγκτική επιτροπή  Ψάρρας Αθανάσιος
                                        Κολίγας Βασίλειος
                                        Αλεξίου Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου