Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Όλο το Οργανόγραμμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ


Δημοσιεύουμε όλη την πρόταση για το Οργανόγραμμα που κατατέθηκε νωρίτερα απο την Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.Προβλέπει 1186 Οργανικές Θέσεις 300 περισσότερες από όσους εργάζονται σήμερα στην εταιρεία, δείγμα της κραυγαλέας έλλειψης προσωπικού -ιδιαίτερα μετά τις μετατάξεις.
Αναλυτικότερα.....

Για οικονομία χώρου , αναφέρουμε ότι προβλέπονται 2 υπάλληλοι για το γραφείο του Προέδρου κ Δ/ντος Συμβούλου , 1 υπάλληλος για την Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Στην Νομική Υπηρεσία προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης (Νομικός Σύμβουλος ) 2 Δικηγόροι για την Νομική Υπηρεσία Αθηνών και 1 Δικηγόρος  για την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης.Αντίστοιχα προβλέπονται και 2 υπάλληλοι για την Αθήνα και 2 για την Θεσσαλονίκη.Σύνολο 8 οργανικές θέσεις .
 • Για το τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Τμήματος (ΠΕ5) και 2 υπάλληλοι.Σύνολο 3 οργανικές θέσεις.
 • Για το τμήμα Πληροφορικής προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Τμήματος (ΠΕ4/ΤΕ4) και 10 υπάλληλοι.Σύνολο 11 Οργανικές θέσεις.
 • Για το τμήμα Τεχνικής και Γενικής Υποστήριξης προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Τμήματος (ΠΕ5 - ΤΕ4), 1 Μηχανικός(ΤΕ4)  και 4 Τεχνίτες.Σύνολο 6 Οργανικές Θέσεις.
 • Για την Διεύθυνση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης (ΠΕ5 , ΠΕ 4 , ΤΕ4) , 1 Προϊστάμενος για το τμήμα Εμπορευματικών Κέντρων (ΠΕ5, ΠΕ4 , ΤΕ4) και 1 Προϊστάμενος για το τμήμα Διαχείρισης Εμπορευματικών Μεταφορών Περιορισμένου Όγκου  (ΠΕ5, ΠΕ4 , ΤΕ4) .Προβλέπονται και 7 θέσεις υπαλλήλων.Σύνολο 10 Οργανικές Θέσεις.
 • Στο τμήμα Επιθεώρησης , προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Τμήματος (ΠΕ4/ΤΕ4/ΔΕ) και 3 υπάλληλοι( Διεύθυνση>Επιβατών , Οικονομικών , Εμπορευματικών Μεταφορών).Σύνολο 4 οργανικές θέσεις.
 • Στην Διεύθυνση Ασφάλειας Μεταφορών κ Διαχείρισης Κρίσεων προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης  (ΠΕ5, ΠΕ4 , ΤΕ4) , 1 Προϊστάμενος Τμήματος (Τμήμα Σχεδιασμού Διαδικασιών Ασφάλειας κ Διαχείρισης Κρίσεων) και 7 υπάλληλοι ( στα τμήματα >Μεταφορών Επικίνδυνων και Πολύτιμων Υλικών ,  Υγιεινής και Ασφάλειας Γενικών Θεμάτων και   Σχεδιασμού Διαδικασιών Ασφάλειας κ Διαχείρισης Κρίσεων).Σύνολο 9 Οργανικές θέσεις .
 • Στην Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης   (ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4) , 3 Προϊστάμενοι Τμημάτων ( Τμήμα >Διαγωνισμών , Συμβάσεων Αποθήκης Υλικών) και 13 Υπάλληλοι μοιρασμένοι στα παραπάνω τμήματα.Σύνολο 17 Οργανικές Θέσεις.
 • Στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης (ΠΕ5,ΠΕ4/ΤΕ4),4 Προϊστάμενοι Τμημάτων ( Τμήμα > Μισθολογίου-Νομολογίας-Κανονισμών, Διαχείρισης Προσωπικού και Τήρησης Στοιχείων , Εκπαίδευσης-Αξιολόγησης - ευκολιών μεταφοράς , Μακεδονίας Θράκης ) και 16 υπάλληλοι μοιρασμένοι στα παραπάνω τμήματα.Σύνολο 21 Οργανικές θέσεις.
 • Στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης (ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4), 3 Προϊστάμενοι Τμημάτων(Τμήμα > Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού-Αναφορών και Κοστολόγησης , Οικονομικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης , Λογιστηρίου κ Διαχείρισης Διαθεσίμων) και 33 υπάλληλοι μοιρασμένοι στα παραπάνω τμήματα.Σύνολο 37 Οργανικές θέσεις.
 • Στην Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης (ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4), 2 Προιστάμενοι Υπηρεσίας   (ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4) , 7 Προϊστάμενοι Τμημάτων (Τμήμα > Στρατηγικού σχεδιασμού , Μελετών κ Έργων , Ανάπτυξης Εφαρμογών , Στατιστικής κ Αναφορών , Τύπου κ Επικοινωνίας , Προώθησης κ Διαφήμισης , Εταιρικών κ Διεθνών Σχέσεων).Επίσης προβλέπονται 15 Υπάλληλοι.Σύνολο 25 Οργανικές Θέσεις.
 • Για την Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Δ/νσης (ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4) , 2 Προϊστάμενοι Υπηρεσίας  (ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4)  , 7 Υποπροιστάμενοι , 26 Επόπτες και 122 Υπάλληλοι.Σύνολο 158 Οργανικές Θέσεις .
 • Για την Υπηρεσία Οργάνωσης κ Διαχείρισης Οδικών Μέσων προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Δ/νσης  (ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4) , 2 Μηχανικοί ( ΤΕ4) , 7 υπάλληλοι, 4 αμαξοστασιάρχες , 31 Οδηγοί, 1 Ελεγκτής και 2 τεχνικοί υπάλληλοι.Σύνολο 48 Οργανικές θέσεις.
 • Στην Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Δ/νσης (ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4) , 4 αρχιεπιθεωρητές , 19 επιθεωρητές , 43 διαχειριστές.Σύνολο 67 οργανικές θέσεις.
 • Στην Δ/νση Προσωπικού Κίνησης και Υποστήριξης Αμαξ/χιων προβλέπεται 1 Προϊστάμενος Δ/νσης(ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4) 3 Προιστάμενοι Υπηρεσίας (κλάδου αμαξοστοιχιών), 8 Υποπροιστάμενοι Υπηρεσίας , 23 Αρχιελεγκτές , 178 Ελεγκτές .Σύνολο Οργανικών θέσεων 213.
Όσον αφορά την έλξη έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενη ανάρτηση την δομή σε όλη την επικράτεις .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου