Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Η πρώτη εγκύκλιος για την ΣΣΕ απο τον ΟΣΕ

Το στέκι της έλξης δημοσιεύει για την ενημέρωση των σιδηροδρομικών.      Στο άρθρο 8 της Σ.Σ.Ε 2016-2018, για το προσωπικό του ΟΣΕ, ορίζεται ότι «θεσπίζονται δύο κατηγορίες ημερήσιας βασικής αποζημίωσης ελιγμών όπου αυτοί γίνονται με μηχανικά ή
ηλεκτρονικά μέσα εντός των σταθμών. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι Σταθμοί με αυξημένη ένταση ελιγμών, όπου η αποζημίωση προσδιορίζεται σε ποσό 70 λεπτά (0,70) ανά ώρα ελιγμών, ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι Σταθμοί με μικρότερη ένταση ελιγμών και η αποζημίωση προσδιορίζεται σε 40 λεπτά (0,40) ανά ώρα ελιγμών.

Οι σταθμοί που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία σύμφωνα με τα προγράμματα ωρών εργασίας που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα λόγω της μεγάλης έντασης των ελιγμών, είναι οι εξής:

1. Σ. Σταθμός Αγ. Ιωάννη Ρέντη – Μηχανοστάσιο Ρέντη
2. Εμπ. Κέντρο Θριάσιο – Ικόνιο
3. Σ. Σταθμός Οινόης
4. Σ. Σταθμός Μεζούρλου
5. Σ. Σταθμός Διαλογή Θεσ/νικη
6. Σ. Σταθμός Νέος Θεσ/νικη
7. Σ. Σταθμός Παλιός Θεσ/νικη
8. Σ. Σταθμός Ειδομένης
9. ΤΧ1
10. ΤΧ ΣΚΑ

Όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία σύμφωνα με τα προγράμματα ωρών εργασίας που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα λόγω της μικρότερης έντασης των ελιγμών».

     Για την καταχώρηση της ημερήσιας αποζημίωσης ελιγμών στο ΧΟΔ, στα φύλλα μισθοδοσίας του επομένου μηνός στα οποία θα καταχωρηθούν τα δεδουλευμένα μηνός Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υπολογίσετε αθροιστικά τις ώρες ελιγμών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από την ημερομηνία υπογραφής της Σ.Σ.Ε ήτοι από 15.07.2016, και να τις καταχωρήσετε, κατά περίπτωση, στη στήλη 20 (ώρες ελιγμών Α΄ Κατηγορία 0,70) και στη στήλη 21 (ώρες ελιγμών Β΄ Κατηγορία 0,40). 
Διευκρινίζουμε ότι για τον υπολογισμό των ωρών ελιγμών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ώρες απασχόλησης σε ελιγμούς και όχι π.χ. οι ώρες μετάβασης και επιστροφής στους σταθμούς.


Β. Καταβολή προσαύξησης 30% την 6η ημέρα εργασίας.

     Στο άρθρο 10 της Σ.Σ.Ε 2016-2018, για το προσωπικό του ΟΣΕ, ορίζεται ότι «το προσωπικό που εργάζεται σε πενθήμερη εργασία και καλείται να εργαστεί την έκτη μέρα λαμβάνει την προσαύξηση 30%».   
     Για την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και σχετικών γνωμοδοτήσεων του Αρείου Πάγου, παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις και συνημμένους πίνακες με παραδείγματα, προκειμένου να τύχει κοινής και σωστής εφαρμογής από τους υπευθύνους για την εισαγωγή των στοιχείων μισθοδοσίας του προσωπικού:
1. Εφόσον η 6η ημέρα εργασίας συμπίπτει και με Κυριακή, εξαιρέσιμη ή ημέρα γενικής αργίας για τις οποίες καταβάλλεται το 75%,  δεν καταβάλλεται το 30%.
2. H εργασία την Κυριακή, αργία ή εξαιρέσιμη δεν υπολογίζεται για την συμπλήρωση των 6 εργασίμων ημερών.
3. Εξυπακούεται ότι κάθε είδους άδεια (ειδική, κανονική, συνδικαλιστική, αιμοδοτική, ασθένεια, κλπ) καθώς και οι ημέρες ανάπαυσης διακόπτουν την αρίθμηση και ο υπολογισμός των εργασίμων ημερών ξαναρχίζει από τη λήξη των εν λόγω αδειών ή αναπαύσεων. 
Εξαίρεση αποτελεί η χορήγηση της ανάπαυσης λόγω εργασίας Κυριακής ή εξαιρέσιμης, η οποία ναι μεν διακόπτει την αρίθμηση των εργασίμων ημερών, πλην όμως η αρίθμηση αυτών συνεχίζεται από την επομένη εργάσιμη σαν μην είχε γίνει  διακοπή.  
Ως προς την καταχώρηση στο ΧΟΔ της 6ης ημέρας εργασίας, σας γνωρίζουμε ότι στο επόμενο Φύλλο Παρουσίας όπου θα καταχωρηθούν δεδουλευμένα μηνός Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υπολογίσετε αθροιστικά τις ώρες 6ης ημέρας εργασίας που δικαιούνται προσαύξηση 30%, από την ημερομηνία υπογραφής της Σ.Σ.Ε. ήτοι από 15.07.2016 και να τις καταχωρήσετε στη στήλη 10 (ώρες 6ης ημέρας εργασίας). 
Για το σκοπό αυτό, και μόνο για τη μισθοδοσία Σεπτεμβρίου, το σύστημα (ΧΟΔ) θα παραμείνει ανοικτό για καταχώρηση στοιχείων μέχρι και την 12η Οκτωβρίου.
      Υπεύθυνοι για τη πιστή τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ορίζονται, τόσο οι συντάκτες των φύλλων παρουσίας όσο και οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι που υπογράφουν, αυτά. 

Συνημ.: Πίνακες με παραδείγματα για την 6η ημέρα εργασίας

1 σχόλιο: