Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ Ημερήσια Διάταξη


Ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ μας ενημέρωσε ότι αύριο  9 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα  15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης : 


 1.-Πλήρωση κενής οργανικής θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων.         
                                   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)              
                                       
    2.-Πλήρωση κενής οργανικής θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης.
                                   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)              

 3.-Ταμειακή διευκόλυνση του Προμηθευτικού Καταναλωτικού Τουριστικού Συνεταιρισμού   
               Εργαζομένων ΟΣΕ (ΣΥΝΠΕ/ΟΣΕ). 
                                   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)              

4.-Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων για το έτος 2017.
                                   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)              

5.-Εξέταση της από 21/02/2017 (αρ. πρωτ. 3213687/01.03.2017/ΔΙΠΕΦ) προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα ¨ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ¨ κατά της απόφασης 5531/09.02.2017 του Δ.Σ. του ΟΣΕ που αφορά το έργο της «Εκχόρτωσης – Εκθάμνωσης, Καθαρισμού, Αποκομιδής και Απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού και Εκχόρτωσης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας-Θράκης», του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 28367) με αριθμό διακήρυξης 16002/1/29.11.2016.
                                     (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

6.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «Καθαρισμός εγκαταστάσεων του ΟΣΕ στην Αθήνα  (Μέγαρο Καρόλου, Κεντρική Αποθήκη Υλικού, Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΣΕ και Σιδηροδρομικό Μουσείο) και καθαρισμός εγκαταστάσεων του ΟΣΕ στον Βόλο (Τμήμα  Μεταλλικών Έργων και Μηχανημάτων Γραμμής Τομέα Βόλου, Τμήμα Γραμμής και Επιθεώρηση Βόλου)», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #488.801,28# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #606.113,58# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
                                     (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)


7.-Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης  Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής /Τμήμα Αλεξανδρούπολης , (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΑΛ).  
                                     (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
     
    8.- Ανακοινώσεις.


              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου