Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΕΕΣΣΤΥ : Οι πίνακες επιλεχθέντων μαθητών για εισαγωγή στις σχολές μαθητείας διττής εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψη της, όλα τα δεδομένα από το στάδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων μαθητών για το πρόγραμμα της Διττής Εκπαίδευσης, προχώρησε στην κατάρτιση των πινάκων κατά
σειρά επιτυχίας (αφού διέγραψε από αυτούς όσους ενώ συμμετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης, δήλωσαν ότι τελικά δεν θα συνεχίσουν), με τους υποψήφιους μαθητές που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο βαθμό επιλογής, για τις ειδικότητες:
1.Τεχνίτης Μηχανοτρονικός/Ηλεκτρολόγος Οχημάτων και
2.Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών.
Επίσης κατάρτισε πίνακα επιλαχόντων υποψήφιων μαθητών, σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας και τον βαθμό επιλογής.
Για τα δύο παραπάνω αναφερόμενα τμήματα επιλέχθηκαν από 25 υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι για το κάθε ένα, οι οποίοι θα πρέπει από 21 έως και 24/03/17 να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΕΣΣΤΥ, Καρόλου 1-3 Αθήνα και από ώρα 08:00πμ έως 14:00μμ (γραφείο 527), για την εγγραφή τους (οι ανήλικοι θα πρέπει να συνοδεύονται από τον νόμιμο κηδεμόνα τους).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιων από του επιλεγέντες υποψήφιους εκπαιδευόμενους, θα ειδοποιηθούν από τον πίνακα επιλαχόντων, οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και βαθμό επιλογής.
ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΙΤΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επώνυμο Όνομα -Πατρώνυμο -Ειδικότητα
 1. Μαμούρας Ειρηναίος-Ρένος Νικόλαος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 2. Παπαρρήγας Αλέξανδρος Δημήτριος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 3. Παιδούλιας Διονύσιος Γεώργιος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 4. Λαμπρόπουλος Σπυρίδων Νικόλαος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 5. Τζελάϊ Ντρίνο Μπεχάρ Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 6. Παπαϊωάννου Νικόλαος- Γεώρ Αθανάσιος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 7. Μπούρος Παναγιώτης Κωνσταντίνος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 8. Κόσσιβας Ανδρέας Παναγιώτης Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 9. Σταυριανάκος Νικόλαος Βασίλειος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 10. Γκιζέλης Θεοδωρής Κωνσταντίνος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 11.  Φρούντας Νεκτάριος Ευάγγελος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 12. Βόπης Στέργιος Ραφαήλ Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 13. Σταματόπουλος Δημήτρης Παναγιώτης Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 14. Καρόπουλος Ιωάννης Δημήτριος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 15. Αργυροκαστρίτης Εμμανουήλ Θεόδωρος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 16. Πόλο Φιλίπ Πετράκη Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 17. Σκανδάλης Πέτρος Δημήτριος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 18. Γκελής Χαράλαμπος Κωνσταντίνος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 19. Τεριζόγλου Δημήτριος Πέτρος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 20. Χάλαρης Αλέξανδρος Γεώργιος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 21. Κίτσος Στυλιανός Αναστάσιος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 22. .Βένιος Ευάγγελος Αντώνιος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 23. Καμνιώτης Δημήτρης Άγγελος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 24. Μάρκης Ευάγγελος Χαρίλαος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 25. Μήλας Ευστάθιος Κωνσταντίνος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΤΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Φραγκάκης Ιωάννης Εμμανουήλ Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 2. Κορομπίλιας Δημήτριος Ηλίας Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 3. Σπηλιωτακόπουλος Πέτρος Βασίλειος Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 4. Καριώτης Νικόλαος Ιωάννης Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 5. Χατζημιχάλης Μιχαήλ Σωκράτης Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 6. Εξερτζή Κυριακή Άγγελος Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 7. Λαδάς Σάββας Κωνσταντίνος Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 8. Δούρος Νικόλαος Δημήτριος Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 9. Τσακανίκας Χρήστος Χρήστος Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 10.  Ραμπαούνης Δημήτρης Βασίλειος Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 11. Κανταρτζής Κωνσταντίνος Ιωάννης Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 12. Μπάσαρης Κωνσταντίνος Θανάσης Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 13.  Ξενάκης Χριστόφορος Εμμανουήλ Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 14. Ρήγας Κωνσταντίνος Δημήτριος Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 15. Βραχασωτάκης Ελευθέριος Εμμανουήλ Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 16. Ρόγκας Δημήτριος Απόστολος Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
 17. Βέργης Κωνσταντίνος Φώτιος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός / Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 18. Ματσέλος Παναγιώτης Αθανάσιος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 19. Ορνεράκης Γεώργιος Ιωάννης Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 20. Μαυροειδής Αντώνιος Κωνσταντίνος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 21. Τσιλιάν Πέτρος Κυριάκος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 22. Διακάκης Ιωάννης Παναγιώτης Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 23. Χάντης Χριστόφορος Γεώργιος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 24. Πανέτσος Γεώργιος Βασίλειος Τεχνίτης Μηχανοτρονικός /Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 25. Χρυσικός Δήμος Στυλιανός Τεχνίτης Μηχανοτρονικός / Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου