Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Ζαβογιάννης Βασίλης, εκπρόσωπος εργαζομένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης 

1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με τα άρθρα 36, 263 και 264  του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης». 
2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο στην πόλη της Αθήνας». 
3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 36, 263, 264, 326 και 331 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επέκτασης της σιδηροδρομικής μεταφοράς με Λεωφορεία στα πλαίσια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Καστελόκαμπος – Πανεπιστήμιο – Νοσοκομείο – Καστελόκαμπος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 
4. Έγκριση καταβολής ποσού 22.645,61 € πλέον ΦΠΑ. στο Γραφείο Τουρισμού «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ΟΕ» για την παροχή  υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία μεταξύ ΣΣ Δράμας και ΣΣ Αλεξανδρούπολης.
5. Έγκριση χορήγησης διατακτικών σίτισης στο προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
6. Έγκριση συνέχισης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2016 με την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας. 
7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης». 
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Υπογραφή σύμβασης μεταξύ ALPHA BANK A.E. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Συμμετοχή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στο πρόγραμμα Επιβράβευσης BonuS, ως Premium Plus Έμπορος στην κατηγορία Σιδηροδρομικές μεταφορές).
Ενημέρωση για θέματα σιδηροδρομικών ταυτοτήτων (άρθρα 39 και 40 Ε.Σ.Σ.Ε) 
   Για την ακρίβεια,                                         
   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου