Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Λεβέντης Θανάσης εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ,

αύριο Τρίτη 21 Μαρτίου  και ώρα  15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :  1.- Ίδρυση Αφύλακτης Ισόπεδης Διάβασης (ΑΦ.Ι.Δ.) στο Χ.Σ. 2+540  γρ. ΑΞ - ΓΦ. 
                                     (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)
                   
            2.-Έγκριση προγράμματος Βασικής εκπαίδευσης Κλάδου «Υπεύθυνου Εμπορευματικών Ροών» της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης (ΣΕ) Rail Cargo Logistics – Goldair.       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΕΚ)

3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια υλικών ΑΣΙΔ (Ανιχνευτές & Ηλεκτρονικές Κάρτες),συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #122.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #151.280# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
                   
4.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 01Α/14.03.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 38286) με αριθμό διακήρυξης 16034/20.02.2017 που αφορά το έργο «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού προσωρινού συστήματος σηματοδότησης στους σταθμούς του συγκοινωνιακού κόμβου Αχαρνών (ΣΚΑ) και Άνω Λιοσίων , στο τμήμα γραμμής Άνω Λιόσια-ΣΚΑ καθώς και σηματοτεχνική διασύνδεση των δυο Σ. Σταθμών για την σηματοτεχνική κάλυψη της κυκλοφορίας στο τμήμα γραμμής Άνω Λιόσια-ΣΚΑ».
     
5.- Ανακοινώσεις.

              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου