Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ το   Διοικητικό Συμβούλιο  του Ο.Σ.Ε, θα συνεδριάσει αύριο 19 Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 με θέματα ημερήσια διάταξης : 


1.-Πρακτική άσκηση φοιτητή ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Νικολάου. 
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔOΔΑΔ) 

2.- Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ (21) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΙΔ) ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» για τέσσερις (4) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #397.740# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #489.220,20# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.                                     
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ) 

3.- Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑΣ (31) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΙΔ) ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #3.458.533,67# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #4.253.996,41#ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ) 

4.-Έγκριση Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», (Α.Δ. 1604). 
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΣΥΓ) 

    5.-Έγκριση Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», (Α.Δ. 1605).       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΣΥΓ) 

6.-Έγκριση Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΣΩΜΟΥΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», (Α.Δ. 1606).      (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΣΥΓ)

7.-Έγκριση Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΣΩΜΟΥΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Δ.1608).   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΣΥΓ)


8.- Ανακοινώσεις.
                 
                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                      
                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου