Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Επιστολή ΠΟΣ με παρατηρήσεις για το Νομοσχέδιο

Κύριοι,

Σας τονίζουμε, ότι το ΠΔ 178/2002 (Α΄ 162) αποτελεί μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 98/50/ΕΚ του συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998, για την τροποποίηση της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικών με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων.
Τόσον στο τμήμα ΙΙΙ της ανωτέρω οδηγίας περί πληροφόρησης και διαβούλευσης στο άρθρο 6 παρ. 2, όσον και στο άρθρο 8 του Π.Δ. 178/2002, προβλέπεται ρητά, ότι & Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται από μία μεταβίβαση, για τα ακόλουθα σημεία: α) την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, β) τους λόγους της μεταβίβασης, γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση, δ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους. Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας τους.2. Όταν ο μεταβιβάζων ή ο διάδοχος προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων τους, είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις για τα μέτρα αυτά με τους εκπροσώπους των εν λόγω εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.3. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό στο οποίο διατυπώνονται οι τελικές θέσεις των ενδιαφερομένων.4. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η απόφαση περί μεταβίβασης έχει ληφθεί από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη. Επίσης, η μη παροχή πληροφοριών από την επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη δεν αποτελεί λόγο μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο&.
Επειδή στο πολυνομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 231 που  αφορά την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού, το περιεχόμενο του οποίου θίγει τους εργαζόμενους σε αυτή, κατά τη μεταβίβαση δεν πραγματοποιήθηκε καμία διαβούλευση (ούτε καν ενημέρωση) με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και επειδή η ενέργειά σας αυτή συνιστά παραβίαση της ανωτέρω οδηγίας ζητάμε να αποσύρετε το συγκεκριμένο άρθρο και να τηρήσετε τα προβλεπόμενα διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έχετε παραβιάσει κατάφορα την ανωτέρω οδηγία και επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργειά μας.
Για τους λόγους αυτούς και σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ζητάμε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως και εγγράφως : α) την ημερομηνία προτεινόμενης ημερομηνίας μεταβίβασης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ, β) τους λόγους μεταβίβασης, γ) τις νομικές και κοινωνικές συνέπειες της μεταβιβάσεως για τους εργαζόμενους, δ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους.
Όσον αφορά την απόφασή σας να εντάξετε στο νεοσυσταθέν Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων τον ΟΣΕ, δηλαδή τις Σιδηροδρομικές Υποδομές, προωθώντας το Βρετανικό μοντέλο σε χειρότερη μορφή, σας καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους, διότι θέτετε ευθέως σε κίνδυνο την ασφάλεια μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.
Σας υπενθυμίζουμε, ότι δεν έχετε εξουσιοδότηση από τον ελληνικό λαό για την εκποίηση του εθνικού πλούτου και των Σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και την αφαίρεση δικαιωμάτων των εργαζομένων προς όφελος των επενδυτών.

 Ο  Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

Προς : 1. Πρόεδρο ΟΣΕ
   Κ. Αποστολόπουλο Γεώργιο
2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ
   Κ. Πετράκη Κωνσταντίνο
3. Πρόεδρο ΤΡΑΙΝΟΣΕ
   Κ. Θεοχάρη Παναγιώτη
4. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ
   Κ. Τσαλίδη Φίλιππο
5. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΕΣΣΤΥ
   Κ. Αγιάσογλου Στέφανο
Κοιν.: 1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
                      κ. Χρήστο Σπίρτζη
2. Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
                      κα. Μαρίνα Χρυσοβελώνη
3. Γενική Γραμματέα Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
   κα. Πέτη Πέρκα
4. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΑΙΠΕΔ
   κ. Αντώνιο Λεούση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου