Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Καταργείται, με την ιδιωτικοποίηση, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΕΕΣΣΤΥ

Την κατάργηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ΕΕΣΣΤΥ, στην περίπτωση που ιδιωτικοποιηθεί, περιλαμβάνει το άρθρο 231 του νομοσχεδίου
«Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της μεταβίβασης των μετοχών της ΕΕΣΣΤΥ σε ιδιώτη επενδυτή, διέπονται  από τις διατάξεις του πδ 178/2002 (Α’ 162) και την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

Το άρθρο 231

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4111/2013 (Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρίας καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Μέχρι την μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας σε ιδιώτη επενδυτή και για όσο χρονικό διάστημα αυτή παραμένει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3429/2005 (Α’ 314) και τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
O Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπό αποκρατικοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με την υπ΄ αριθμ. Φ38/οικ.24323/2406/21.05.2013 (Β΄1319) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων, καταργείται και παύει να ισχύει από την μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας σε ιδιώτη επενδυτή.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις υφιστάμενες κατά το χρόνο της μεταβίβασης των μετοχών της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. σε ιδιώτη επενδυτή διέπονται  από τις διατάξεις του πδ 178/2002 (Α’ 162) και την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.»

metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου