Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Ημερήσια Διάταξη ΔΣ ΟΣΕ

Όπως  μας ενημερωσε ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,  εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ , αύριο στης 3 το μεσημέρι συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1053
           
1.- Απόσπαση υπαλλήλων του ΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔOΔΑΔ)
2.- Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους, συνεπεία εκτάκτων αναγκών.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔOΔΑΔ)
3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών ΑΣΙΔ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #435.017,62#ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #539.421,84# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή.         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ)
4.- «Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, αριθμός 6017, της ΑΒΝ AMRO, ποσού  €  1.006.874,73  στα μέρη SIEMENS AG και ΕΝΑΕ  της Κ/Ξ της ΠΣ/ΣΔ 39».  (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: MEETY)
5.-Κατάργηση 4 (τεσσάρων) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ) Α1 (απλών αφύλακτων) για   τροχοφόρα οχήματα σε ισάριθμες Χιλιομετρικές  Θέσεις ( Χ.Θ ) της σιδηροδρομικής  γραμμής  Λ-Β  (Λάρισας – Βόλου).    
                    (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΣΥΓ)
6.- Διαδικασία συντήρησης υποδομής.
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
7.- Ανακοινώσεις.
                
                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου