Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Επιστολή ΠΟΣ για αποσπασμένους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Επιστολή της ΠΟΣ στην Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Κύριοι,
Μετά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον που επιφέρει πλείστες αλλαγές, τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και στο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων. 

Κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι οι αποσπασμένοι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, των οποίων σύμφωνα με τον νόμο η απόσπασή τους έληξε με την πώληση της εταιρείας, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα και ιδιαίτερα προβλήματα καθώς παραμένουν, με αδιευκρίνιστο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς.

Το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένως και παρά τις δεσμεύσεις σας ότι θα έληγε κατά την πώληση, έχουν παρέλθει έξι μήνες και μόλις πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την πρόταση που τους απευθύνατε, δηλαδή να παραμείνουν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ είτε με 5ετή άδεια άνευ αποδοχών από τον φορέα που ανήκουν είτε με παραίτηση και πρόσληψη στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το πλήθος νομικών και εργασιακών ζητημάτων που σας παραθέτουμε κάτωθι και προκύπτουν τόσο από την παραμονή τους έως σήμερα όσο και από την πρόταση που τους απευθύνατε, οφείλετε να τα επιλύσετε ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα:

  • Ποια είναι η εργασιακή του σχέση από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας έως σήμερα;
  • Υπάρχει σύμβαση εργασίας ή ακολουθούν το καθεστώς της απόσπασης ως υπάλληλοι του Δημοσίου;Είναι νομικά επιτρεπτό η εταιρεία να διατηρεί στο δυναμικό της Δημοσίους Υπαλλήλους; και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό για την εταιρεία; Εάν δεν είναι νομικά επιτρεπτό ποιο ασφαλιστικό καθεστώς ισχύει γι΄αυτούς; Καταβάλλονται κανονικά οι εισφορές τους για τα ασφαλιστικά ταμεία όπως καταβάλλονταν το χρόνο προ της πώλησης; 

  • Για το χρόνο από τις 14 Σεπτεμβρίου 2017 έως σήμερα είναι διασφαλισμένοι στους φορείς από τους οποίους προέρχονται ώστε να μην θεωρηθούν αδικαιολογήτως απόντες;
  • Η πρόταση για παραίτηση ή 5ετή άνευ αποδοχών από ποια ημερομηνία θα έχει έναρξη; 14 Σεπτεμβρίου 2017; σημερινή; ή κάποια άλλη;
  • Επειδή η με οποιοδήποτε τρόπο από τους ανωτέρω παραμονή τους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προϋποθέτει νέα πρόσληψη είναι αυτή δεδομένη;Υπάρχει κάποια διασφάλιση πέραν των δικών σας δεσμεύσεων;

  • Η νέα τους πρόσληψη από ποια σχέση εργασίας και από ποιο μισθολογικό καθεστώς θα διέπεται; Θα ισχύει για αυτούς το υπάρχον μισθολογικό καθεστώς;
  • Ποια διασφάλιση υπάρχει εάν καταγγελθεί η σύμβαση που θα συνάψουν προ της λήξης της; 
  • Ποιο ασφαλιστικό καθεστώς θα διέπει αυτούς τους εργαζόμενους;

α) Θα έχουν ΤΑΠΟΤΕ ή ΙΚΑ; Θα θεωρείται νέα πρόσληψη; 
β) Θα έχουν εισφορές για το Ταμείο Προνοίας; Και αν ναι, θα πληρώνει
    ο εργοδότης εισφορές ή θα πληρώνουν μόνο οι εργαζόμενοι; 
γ) Θα ισχύει το καθεστώς της αποζημίωσης λόγω παραίτησης 
    (15.000,00 €) ή αυτό θα το χάσουν; 
δ) Θα ισχύουν γι΄αυτούς οι όροι του ειδικού Ταμείου που προβλέπουν 
    35ετία δηλαδή 58 ετών + 6μηνα ή θα το χάσουν με αποτέλεσμα να 
     ισχύει το 40έτη υπηρεσίας και 62 ετών ή 67 ετών; 
ε) Ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει με το καθεστώς της 
    ανταποδοτικότητας στα σημερινά δεδομένα ή θα γίνει με τα 
    δεδομένα του ΙΚΑ; 

Επειδή τα ανωτέρω ζητήματα είναι μείζονος σημασίας και ίσως προκύψουν νομικά ζητήματα δυσεπίλυτα, ζητάμε όπως απαντήσετε εντός πέντε (5) ημερών καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα απευθυνθούμε στα αρμόδια όργανα της πολιτείας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τους συναδέλφους εργαζομένους που με δική σας ευθύνη – πιθανόν - να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα.-      Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου