Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναγνώριση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των Εξεταστών Μηχανοδηγών


ΔΕΝ κοινοποιήθηκε έγκαιρα  η προκήρυξη στα μηχανοστάσια 
Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΠ/7809/07.03.2013 Απόφαση της 52ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναγνώριση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των Εξεταστών Μηχανοδηγών, που θα επιτηρούν στις εξετάσεις των υποψηφίων
μηχανοδηγών, δυνάμει της με αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012  Κ.Υ.Α. «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών» (ΦΕΚ 3178 Β΄).
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 22-03-2013

• Την υπ’ αριθμ. ΑΣ 19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών» (ΦΕΚ 3178 Β’) μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ
• Την Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ
• Την Αίτηση αναγνώρισης εξεταστή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου