Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ- Ημερήσια Διάταξη


Την Δευτέρα 31 Αυγούστου συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότηταςστον Ο.Σ.Ε. Α.Ε..
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΟΔΑΔ) 

2.-Δωρεάνπαραχώρηση Δρεζίνας 115 για το Μουσείο στο Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΛΙΠΗ»
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΥΓ)

3-Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση                Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού τριάντα (30) οχήματα  Μετρικής Γραμμής που είναι εναποτεθειμένα στους Σ.Σ. Κορίνθου και Αγίων Αναργύρων στο Δίκτυο Πελοποννήσου. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ)

4-Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του  ν.4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8.8.2016), για την προμήθεια ειδών σε «μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #46.975,00# € χωρίς Φ.Π.Α. και #58.249,00# € με Φ.Π.Α. 24%.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ) 

5.-Μίσθωση έκτασης  υποδομής της μετρικής σιδ/κής γραμμής ΠΑΠ η οποία βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, από τη χ.θ. 56+000 έως τη χ.θ. 64+200 μεταξύ των Σ.Σ. Μεγάρων –Σ.Σ. Κινέττας.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΣΥ) 


6.-Μίσθωση έκτασης 862,19 τ.μ. περιοχής του Αγροκτήματος Νέας  Μενεμένης της Δημοτικής ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης  εντός ορίων ζώνης απαλλοτρίωσης ΟΣΕ .
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΣΥ) 

7.- Ανακοινώσεις.


             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

Ενημέρωση απο τον συνάδελφο Θανάση Λεβέντη,εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου