Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 


1.- Έγκριση της «Δήλωσης Δικτύου» έτους 2021.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΚ) 

2.- Προϋπολογισμός έτους 2021.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΟΥ)
  
3.- Υποβολή για έγκριση, με βάση τα ΔΠΧΑ των κάτωθι: 
Οικονομικών Καταστάσεων  χρήσης  2019 της Εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ. 
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  χρήσης  2019 του Ομίλου ΟΣΕ Α.Ε.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΟΥ)

4.- Έγκριση Σ.Σ.Ε. προσωπικού Ο.Σ.Ε.  Α.Ε..
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΟΔΑΔ)

5.- Παράταση του χρόνου διάρκειας λήξης της σύμβασης 7837/19.02.2020, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «παροχή υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του  ΟΣΕ Α.Ε., με ανθρώπινο δυναμικό» βάσει του άρθρου 60 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ) 

6.- Έγκριση για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016), για το έργο «Τεχνική Μελέτη και κατάρτιση τεύχους Διακήρυξης για την ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής Ο.Σ.Ε», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας #60.000,00# €, χωρίς Φ.Π.Α. και #74.400,00# € με Φ.Π.Α. 24%.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ) 


7.-  Να παρασχεθεί η σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ για την υπόγεια διέλευση κυκλωμάτων υψηλής τάσης 150KV από το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ, στο πλαίσιο του έργου του ΑΔΜΗΕ «Παραλλαγές Γ.Μ.150KV στην περιοχή Κουμουνδούρου για τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής (Φάση ΙΙ)».
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΣΥ) 

8.- Παραχώρηση από την ΕΤΒΑ στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. έκτασης, με σύσταση δικαιώματος επιφάνειας  εντός εδαφικής έκτασης του «Α΄ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΛΟΥ» υπό διαλυτική αίρεση, έναντι τιμήματος ενός (1) ευρώ  για την κατασκευή  τμήματος του έργου της αναβάθμισης, κανονικοποίησης και ηλεκτροκίνησης γραμμής μετρικού και συνδυασμένου εύρους από Σ.Σ Λατομείου έως Σ.Σ. Διαλογής Βόλου στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΒΙΠΕ – ΒΟΛΟΣ A.Δ 736».
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΣΥ)

9.- Τροποποίηση της Απόφασης Αριθμ. Φ121/41012/3768/21-08-2013 του ΦΕΚ Αρ. 2160/30-08-2013 για το Διαχωρισμό της Εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής σε εφαρμογή των προβλεπόμενων του Άρθρου του Ν.3891/2020 »
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΣΥ)

10.- Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου