Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Επιστολή ΠΟΣ για τις προαγωγές στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Κύριοι, 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, επανειλημμένως έχει εκφράσει τη θέση της για το ζήτημα των ιεραρχικών θέσεων της Διοίκησης της εταιρείας που αφενός μεν οι κενωθείσες θέσεις πρέπει να
καλύπτονται άμεσα και αφετέρου οι προαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται από Συμβούλια Προαγωγών καθότι εξ ορισμού  είναι η πιο διαφανής και δημοκρατική διαδικασία έναντι του Διευθυντικού Δικαιώματος του ενός ανδρός αρχή που υφίσταται σήμερα. 
Πέραν αυτών όμως αποτελεί υποχρέωσή μας να σας επισημάνουμε τα κάτωθι: 
1. Για την κάλυψη των τεσσάρων θέσεων των Διευθυντών, προηγήθηκε διαβούλευση και οι προτάσεις για τα απαιτούμενα προσόντα λήφθηκαν μερικώς υπόψη και προκηρύχθηκαν οι θέσεις. Έκτοτε ενώ κρίθηκε μόνο ο Διευθυντής Ασφαλείας, αυθαιρέτως, χωρίς περαιτέρω διαβούλευση και καμία γνωστοποίηση, προχωρήσατε σε απόφαση που μειώνει περαιτέρω τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των τριών εναπομεινάντων θέσεων τις οποίες επαναπροκηρύξατε. Παρά το ότι ο χειρισμός του ζητήματος απαξιώνει και τη διαδικασία αλλά και τους συναδέλφους που θα κριθούν, δημιουργείται σοβαρότατο ζήτημα καθότι η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων χωρίς διαβούλευση, κινείται εκτός ορίων νομιμότητας καθότι η διαβούλευση αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, υποχρέωσή σας και όχι οικιοθελή παροχή προς τους εργαζόμενους. 
2. Παρά την εκφρασμένη θέση μας την οποία σας καταθέσαμε ότι οι ιεραρχικές θέσεις πρέπει να καλυφθούν από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, στην προκήρυξη της θέσης Προϊσταμένου Διευθύνσεως Στρατηγικού Σχεδιασμού, αφαιρείται η δυνατότητα κρίσεως των πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να μειώνονται αριθμητικά οι ενδιαφερόμενοι και κατά συνέπεια και η δυνατότητα κρίσεως περισσότερων συναδέλφων.
3. Στις εν λόγω προκηρύξεις για Διευθυντές πέραν της μείωσης της απαιτούμενης εμπειρίας, δεν καθορίζεται το επίπεδο γνώσεων και ο φορέας πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και της γνώσης χειρισμού Η/Υ, όταν μάλιστα για όλο το προσωπικό της εταιρείας καθίσταται σαφές.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, αφού ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω, ζητάει άμεσα:
1. Να καλυφθούν όλες οι ιεραρχικές θέσεις που έχουν κενωθεί.
2. Να τοποθετηθεί όλο το προσωπικό στις έδρες τις οποίες εργάζεται καθότι υφίσταται έωλο. 
3. Να αποδοθεί το επίδομα θέσης σε όσους και για όσο χρονικό διάστημα εκτελούν τα καθήκοντα στις θέσεις που έχουν κενωθεί.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι όποιες εκκρεμότητες υφίστανται πρέπει να εκλείψουν στον εναπομείναντα χρόνο έως την μεταβίβαση των μετοχών που θα επιφέρει νέα δεδομένα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω τυχών διευκρινίσεις.              Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ          ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου