Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Επανυπολογισμός συντάξεων και ενστάσεις συνταξιούχων ΟΣΕ

Για να είναι αποτελεσματική μια ένσταση έναντι μιας απόφασης πρέπει να εντοπίζονται τα λάθη  και σ’αυτά να εστιάζει η ένσταση.Ενστάσεις γενικού περιεχομένου έχουν  αξία για τον πολιτικό –συνδικαλιστικό αγώνα που επιδιώκει
ας πούμε την κατάργηση του επανυπολογισμου ή των μειώσεων και περιορισμένη αξία αν το ζητούμενο είναι η διόρθωση των υπαρκτών λαθών που έχουν τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (στο εξής ΑΔΕΣ)  που βρίσκονται στη σελίδα 2 στο  ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (κατεβαίνει από ΕΦΚΑ)

 Για τον έλεγχο ορθότητας  των ΑΔΕΣ , συγκρίνουμε με τα δεδομένα που αναζητούμε στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Από τον έλεγχο 17 συντάξεων διαφόρων ετών βρέθηκαν λάθη στο Συντάξιμο Μισθό και στο Επιπλέον Ποσοστό Αναπλήρωσης. Επίσης ένα λάθος στον πραγματικό Χρόνο Ασφάλισης.

1.Ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης στα ΑΔΕΣ δίνεται σε ημέρες Π.Χ 10389.Αναζητάμε στην Απόφαση Συνταξιοδότησης τη Συνολική Συντάξιμη Υπηρεσία ΠΧ 34 έτη,7 μήνες, 12 ημέρες και μετατρέπουμε σε ημέρες. 34Χ300 +7Χ25+ 12= 10389.Αρα ο χρόνος ασφάλισης από την Απόφαση Συνταξιοδότησης(10389) συμπίπτει με τον Πραγματικό Χρόνο  Ασφάλισης(10389) στα ΑΔΕΣ.Σε μία σύνταξη από τις 17 υπάρχει λάθος και αφορά σε συνταξιούχο που προσλήφθηκε πριν το στρατό και σωστά το ταμείο αφαίρεσε  τη θητεία  2 χρόνια & 4 μήνες.Στην συνέχεια με τον επανυπολογισμό του αφαιρέθηκε  και πάλι η θητεία και ο χρόνος ασφάλισης είναι 700 ημέρες λιγότερος και στη συγκεκριμένη σύνταξη 82€ λιγότερη αύξηση.(Π.Δ -33,3 αντί για -115,42€)

2.Συντάξιμος Μισθός.  Στα ΑΔΕΣ γράφεται  Συντάξιμος Μισθός την 12/5/2016.                                                                                                                                           α) Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31/12/2007 Στην Απόφαση Συνταξιοδότησης αναζητούν  τις Συντάξιμες αποδοχές τελευταίου μήνα.Εστω ότι είναι ΠΧ 2000€.Oμως στα ΑΔΕΣ πρέπει οπωσδήποτε να δούμε στο Συντάξιμο Μισθό την 12/5/2016 μεγαλύτερο ποσό από τα 2000€ γιατί πρέπει να έχει γίνει προσαύξηση σύμφωνα με τις αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις από τη ημέρα συνταξιοδότησης μέχρι 1/10/2008. Για συνταξιούχο Π.Χ από 31/12/2004 με συντάξιμες αποδοχές 2000€. Αυξάνουμε 1/1/2005 4%,1/1/2006 4%,1/1/2007 4%,1/1/2008 3%,1/10/2008 2% .
Αρα ο συντάξιμος μισθός την 12/5/2016 είναι
2000X104%X104%x104%X103%X102%= 2363,56€ και  όχι 2000€ .Αν ο ίδιος συνταξιούχος είχε βγει 1/1/2006 θα είχε προσαύξηση με τις αυξήσεις που δόθηκαν από 1/1/2007 και μετά ΠΧ(2000Χ104%Χ103%Χ102%=2185,25).

β) Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2008 και μέχρι 31/12/2007 είχαν 30+ έτη. Στην Απόφαση Συνταξιοδότησης αναζητούν να βρουν τα χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας  που  είχαν μέχρι 31/12/2007,αν αυτά τα χρόνια είναι 30 και πλέον  συνεχίζουν  στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ και στην παράγραφο Α βλέπουν τις ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΧ 1900€,ποσό που πρέπει να είναι ίσο με το Συντάξιμο Μισθό της 12/5/2016.ΣΗΜ: Μόνο όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2008 έως 30/9/2008 πρέπει να δουν στα ΑΔΕΣ 1900 Χ102%= 1938 € (αύξηση 2% από 1/10/2008) γιατί η τελευταία  αύξηση στις συντάξεις ήταν αυτή που δόθηκε την 1/10/2008.
γ)Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2008  ΑΛΛΑ στις 31/12/2007 ΕΙΧΑΝ λιγότερα από 30 έτη στη Απόφαση Συνταξιοδότησης αναζητούν τα χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31/12/2007,αν είναι λιγότερα από 30 συνεχίζουν στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  στην παράγραφο Α και σημειώνουν από ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  το κλάσμα ΠΧ 29/35( όχι 29/350) και ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Π.Χ 1710€.  Συνέχεια στην παράγραφο Β στο ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ σημειώνουμε το κλάσμα Π.Χ 6/35 και τις ΜΕΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2008 Π.Χ 1958,62. Και ο Συντάξιμος Μισθός είναι:1710 Χ 29/35 +1958,62 X 6/35 = 1752,62€.Αρα ο Συντάξιμος Μισθός την 12/5/16 στα ΑΔΕ πρέπει να είναι 1752,62€.
γ)Επιπλέον Ποσοστό Αναπλήρωσης . Σε αρκετούς συνταξιούχους ασφαλισμένους στο τέως ΤΑΠΟΤΕ κυρίως από τον ΟΣΕ έχουν γίνει λάθη στο επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης γιατί υπολογίστηκε σύμφωνα με τις ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλων του ΤΑΠΟΤΕ και όχι σύμφωνα με εισφορές υπαλλήλων ΟΣΕ που είναι σαφώς μεγαλύτερες.Ετσι συνταξιούχος του ΟΣΕ  που έχει το παραπάνω λάθος και  έχει  βγει στη σύνταξη ΠΧ στις 31/12/21012 έχει χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης 6,15% και με συντάξιμο μισθό ΠΧ 2000  έχει λιγότερη ανταποδοτική σύνταξη 122€.                                                                                                                        Σύμφωνα με τα παραπάνω πηγαίνουμε στα ΑΔΕΣ και στις Ημέρες Εργασίας με Πρόσθετες Εισφορές αν δίπλα γράφεται ΕΛΤΑ-ΟΣΕ τότε το Επιπλέον Ποσοστό Αναπλήρωσης είναι σωστό.Αν γράφεται ΤΑΠΟΤΕ είναι λάθος.

                                                                                                        Γ.Μ. /  Συνταξιούχος ΟΣΕ                                                              
                                                                                                                          18/10/2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου