Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Πλησιάζει η πιο «μεγάλη ώρα» για τον ΟΣΕ: Η διαγραφή χρέους των 11,71 δις ευρώ

 Έτοιμος να απελευθερωθεί από τα «δεσμά» του είναι ο ΟΣΕ, καθώς πρόκειται να «καθαρίσει» ο ισολογισμός του από το ιλιγγιώδες χρέος των 11,7 δις. ευρώ! Για την οριστική διαγραφή του χρέους απαιτούνται 2 ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών.

Του Φώτη Φωτεινού 

Για την πρώτη ΚΥΑ, με αντικείμενο την αποτίμηση του τροχαίου υλικού και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του metaforespress.gr, ο ΟΣΕ απέστειλε στο υπουργείο Μεταφορών την απαιτούμενη αλληλογραφία.

Η αποτίμηση του τροχαίου υλικού του ελληνικού δημοσίου (το τροχαίο υλικό έχει περάσει στη ΓΑΙΑΟΣΕ) ανήλθε περί τα 300 – 310 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το χρέος του ΟΣΕ, ο οποίος με την υπογραφή της δεύτερης ΚΥΑ των δυο υπουργείων, θα μπορέσει να προχωρήσει στη διαγραφή του.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ για το έτος 2019, το σύνολο των υποχρεώσεων του Οργανισμού (ομολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια) ανερχόταν στα 11,71 δις ευρώ.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αφορά δάνεια για την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου και την αγορά τροχαίου υλικού.

Σύμφωνα με σιδηροδρομικούς, «η διαγραφή του χρέους αποτελεί μια μεγάλη θετική εξέλιξη. Ο Οργανισμός καλείται, απρόσκοπτα πλέον, να ολοκληρώσει το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθιστώντας το σύγχρονο και ασφαλές και απελευθερώνοντας χωρητικότητα, καθώς ολοένα και περισσότερες σιδηροδρομικές εταιρείες θα δραστηριοποιούνται σε αυτό».

Επίσης, τονίζουν ότι “το ελληνικό δημόσιο καλείται να επικεντρώσει την προσοχή του και στον σιδηρόδρομο, ο οποίος οφείλει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του, τόσο στις επιβατικές, όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές”.

Το ιστορικό της διαγραφής χρέους του ΟΣΕ

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) διεξήγαγε έρευνα για τυχόν παράνομες κρατικές ενισχύσεις του ελληνικού δημοσίου προς τον ΟΣΕ.

Στις 9/2/2011, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Commission μια σειρά από μέτρα στήριξης για τον ΟΣΕ. Στη συνέχεια υπήρξε σχετική αλληλογραφία που διήρκεσε μέχρι τον Απρίλιο του 2017.

Με επιστολή της, που στάλθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, ζητήθηκαν γενικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, όπως βασικά χρηματοοικονομικά δεδομένα για την περίοδο 2011-2016, μεταβολές στα ίδια κεφάλαια/υποχρεώσεις, βασικά χρηματοοικονομικά δεδομένα που αφορούν τη σιδηροδρομική υποδομή, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά δραστηριότητα, διαχωρισμός λογαριασμών και μεταβίβαση δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή.

Επιπλέον, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για το συμβιβάσιμο των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στον ΟΣΕ με το άρθρο 107 παρ. 3 στοιχείο β) της Συνθήκης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω παρασχέθηκαν από τον ΟΣΕ, με απαντητική του επιστολή του Απριλίου 2017.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αριθμό C(2017)3987, 16 Ιουνίου 2017 απόφασή της που αφορά τον ανωτέρω φάκελο S.A. 32543(2011/N), για μια σειρά από λόγους, όπως σε αυτήν αναλύονται, κατέληξε ότι δεν υφίσταται θέμα κρατικών ενισχύσεων προς τον ΟΣΕ.

Αναλυτικά:

α) Η διαγραφή χρέους όπως αυτό θα διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία διαγραφής, η μεταφορά 757 υπαλλήλων του διαχειριστή υποδομής και οι ετήσιες επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν μετά την 22α Οκτωβρίου 2014, δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση.

β) Δεν θα υποβάλλει ενστάσεις για τη μεταφορά 217 υπαλλήλων και για τις ετήσιες επιχορηγήσεις που δόθηκαν στον ΟΣΕ μεταξύ 2ου 2011 και της 22ας Οκτωβρίου 2014, οι οποίες συνιστούν κρατική ενίσχυση, για το λόγο ότι είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 107(3) (b) της Treatyon Functioning της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουσιαστικά, με την απόφαση αυτή έγινε αποδεκτό ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ (διαγραφή χρέους, μετάταξη προσωπικού, κλπ) είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

Η διαδικασία προβλέπει ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από την έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων του ΟΣΕ, διαγράφονται τα χρέη του ΟΣΕ έναντι του δημοσίου, δύναται να ορισθεί ανάληψη των χρεών του ΟΣΕ από το δημόσιο έναντι τρίτων, η διαγραφή των χρεών της παρούσας παραγράφου από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ και να εξειδικεύονται οι διαδικασίες διαπίστωσης, συμψηφισμού, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια (σύμφωνα με το άρθρο 13 «Ρυθμίσεις χρεών» του Ν. 3891/2010, όπως ισχύει).

«Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων υπήρχαν εξ αυτού του γεγονότος σημαντικά θέματα σχετικά με τα ποσά του ενεργητικού και παθητικού, τα οποία παραμένουν στην εταιρεία και τον όμιλο, με συνέπεια να μην μπορεί να προσδιορισθεί η επίδραση αυτών των μεταβολών στην οικονομική θέση και την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας και του ομίλου», αναφέρει ο ΟΣΕ, στον ισολογισμό του 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου