Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :
 

1.- Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 04Α-1/01.10.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 85253) με αριθμό διακήρυξης 19004/04.03.2020 που αφοράτο έργο «Καθαρισμός στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου».

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΔΙΠΕΦ)


2.-Έγκριση ανάθεσης του έργου «Καθαρισμός Στεγασμένων και Υπαίθριων Χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και του καθαρισμού της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτου-Αιγίου» με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 58,  του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ177Α/15.9.2020), με τον οποίο παρατείνεται η ισχύς του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ76Α/03.04.2020), με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ 64Α/03.04.2020.

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΔΙΠΕΦ)


3.- Έγκριση ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό» με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 58,  του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ177Α/15.9.2020), με τον οποίο παρατείνεται η ισχύς του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ76Α/03.04.2020), με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ 64Α/03.04.2020.

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ)


4.-Ανακοινώσεις.


           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                            

 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου