Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Νέες επιστολές της Ομοσπονδίας για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Η Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έστειλε 2 νέες επιστολές στο ΤΑΙΠΕΔ και τις εταιρείες του Ομίλου για το θέμα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Επίσης ζητά -για άλλη μια φορά- συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Σπίρτζη. Στις επιστολές της η Ομοσπονδία βάζει 3 νέα ζητήματα προς συζήτηση για την ΣΣΕ,ενώ σε αυτήν προς το ΤΑΙΠΕΔ ουσιαστικά ζητά τον άμεσο διορισμό νέας Διοίκησης στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Διαβάζουμε: H Επιστολή για την ΣΣΕ 


ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ
          2. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ
          3. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΕΣΣΤΥ

Κύριοι,
Σε συνέχεια της αλληλογραφίας μας όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σας κοινοποιούμε τρεις συμπληρωματικές προτάσεις:
α) Διασφάλιση των θέσεων εργασίας όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύον Οργανόγραμμα της Εταιρείας. 
β) Η εταιρεία πριν προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους υποχρεούται με την παροχή πρόσφορων κινήτρων να αναζητήσει εργαζόμενους οι  οποίοι επιθυμούν  να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την εργασία τους. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για τους παραπάνω λόγους είναι δυνατή μόνο εάν δεν έχει αποδεχθεί να αποχωρήσει οικειοθελώς αντίστοιχος αριθμός εργαζομένων ανά ειδικότητα σε σχέση με αυτόν που προτείνει η εταιρεία.    Στην περίπτωση αυτή αποχωρούν οικειοθελώς με τους προβλεπόμενους όρους οι αποδεχόμενοι την αποχώρηση και για τον υπολειπόμενο αριθμό είναι δυνατή η καταγγελία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.
Εργαζόμενοι των εταιρειών του ομίλου οι οποίοι αποχωρούν  από την εταιρεία για οικονομικοτεχνικούς λόγους στη βάση προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης ή η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καταγγέλλεται από τον εργοδότη, δικαιούνται πρόσθετη αποζημίωση, πέραν αυτής που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την έκτακτη καταγγελία, η οποία αντιστοιχεί σε  είκοσι (20) μηνιαίους μισθούς. Εάν ο εργαζόμενος έχει ήδη συμπληρώσει 20 έτη απασχόλησης στην επιχείρηση, η ως άνω πρόσθετη αποζημίωση θα  προσαυξάνει κατά τόσους μηνιαίους μισθούς όσα και τα, πέραν των 20, έτη υπηρεσίας τους.
Ως μηνιαίος μισθός υπολογίζεται βάση των τακτικών αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Εξαιρούνται της ανωτέρω ρύθμισης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους. 
γ) Εργαζόμενοι που κρίνονται ανίκανοι ν’ ασχοληθούν με τα κύρια καθήκοντά  τους, προτείνουμε ν’ απασχολούνται σε άλλα καθήκοντα της ειδικότητάς τους. 

   Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

 ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ


Επιστολή προς το ΤΑΙΠΕΔ 

ΠΡΟΣ: 1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΑΙΠΕΔ – κ. ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ
          2. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΑΙΠΕΔ – κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΛΕΟΥΣΗ

Κύριοι,

Παρά το ότι προωθείτε την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ για την οποία εμείς έχουμε δηλώσει ότι διαφωνούμε και θ΄αγωνιστούμε να την αποτρέψουμε, μας γνωστοποιήσατε την πρόθεσή σας να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η δική μας όμως προσπάθεια για υπογραφή Σ.Σ.Ε. συναντά καθημερινά όλο και μεγαλύτερα εμπόδια καθώς πέρα της υπονόμευσης και της υποβάθμισης που προωθείται από τον ΟΣΕ, προστέθηκε κι ένα ακόμη εμπόδιο με την παραίτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την απουσία συνομιλητή για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η Σ.Σ.Ε. στο σιδηρόδρομο είναι ενιαία και περιλαμβάνει τις ιδιαιτερότητες όλων των εταιρειών. 
Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, σας ζητάμε να ενεργήσετε άμεσα για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων ούτως ώστε να υφίστανται συνομιλητές για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.  
   Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

             ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου