Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Ετήσια Γενική Συνέλευση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο Μέτοχος της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», ήτοι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την
30η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα-γραφεία της εταιρείας που κείνται στην οδό Καρόλου αριθμός 1-3, 6ος όροφος, Αθήνα, και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


«Θέμα 1ο: Έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην ένατη (9η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014).
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ένατη (9η) διαχειριστική χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014).
Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ένατη (9η) διαχειριστική χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014).
Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου