Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Ο συνάδελφος Ζαβογιάννης Βασίλης, εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μας έστειλε και δημοσιεύουμε την ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ένατης (9ης) Εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και της οικείας διαχειριστικής έκθεσης και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης.
2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 
«Θέμα 1ο: Έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2014-31.12.2014) και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην ένατη (9η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014). 
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ένατη (9η) διαχειριστική χρήση  (από 01/01/2014 έως 31/12/2014).
Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ένατη (9η) διαχειριστική χρήση (από 01/01/2014 έως 31/12/2014).
Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».

3. Έναρξη διαδικασίας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών βάσει του άρθρου 7 της υπογραφείσας μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. Σύμβασης Συντήρησης και Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού, αναφορικά με χρεώσεις συντήρησης τροχαίου υλικού για τη χρήση 2014.
4. Σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων (ΔΑΔ, ΔΟΥ, ΔΙΚΑΜ και ΔΑΣΦ) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε συνέχεια της με αριθμ. 185/11/13.10.2015 απόφασης του Δ.Σ. 

5. Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για το έτος 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 176, του Ν. 4261/2014. 
6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, λεωφορείων και Τροχαίου Υλικού για τους Διαπεριφερειακούς, Διεθνείς και Εμπορικούς Συρμούς Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».  
7. Ενημέρωση για την αναγκαιότητα κάλυψης κενών οργανικών θέσεων των Διευθύνσεων ΔΙΚΑΜ και ΔΙΠΕΚΑΜ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..
8. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.


   Για την ακρίβεια,                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.
   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                 ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                         ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου