Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Λάβαμε και δημοσιεύουμε απο τον εκπρόσωπο εργαζομένων συνάδελφο Θανάση Λεβέντη την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. του ΟΣΕ που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1043

           
            1.-Εφαρμογή Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, στην λήψη αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων κατά ISO 27001/2013.
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΛ)                  
             
            2.- Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον Π. Δημήτριο του Γεωργίου,        
   Μηχανικό ΠΕ του Κλάδου Μηχανικών. 
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
           
         3.- Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον Μ. Ιωάννη του Παναγιώτη,        
               Μηχανικό ΠΕ του Κλάδου Μηχανικών. 
                  (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
   
              4.- Κοινωνικές παροχές.  
                      (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)          

5.-Kατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ» (Α.Δ. 1517)
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)          

6.-Έγκριση αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγηση και βαθμολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 15013/27.08.2015 που αφορά την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Καθαρισμός των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών Σιδηροδρομικού Δικτύου».
     (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)                  

    7.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1.ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΟΙΝΟΗ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΙΑΤΟ, ΚΤΙΡΙΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ), 2.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ   ΔΟΜΟΚΟΣ-ΠΛΑΤΥ, ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 3. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΑΤΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΤΙΡΙΑ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), για είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την Νότια Ελλάδα και δεκατρείς (13) μήνες για την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #653.520# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #803.829,60# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή.

    8.- Ανακοινώσεις.


        
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου