Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

 Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος εργαζομένων συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου και με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.- Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Τ.Π. του Δ (Α.Μ. 1....).

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΟΔΑΔ) 

2.-Καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζομένους της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.  

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΟΥ) 

3.- Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ – Σ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (Α.Δ. 1956).

 (ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΥΓ)

4.- Έγκριση των υπ’ αριθμόν 14/Β/06-08-2020 & 14/Γ/09-10-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 78314) με αριθμό διακήρυξης 17012/1/25-10-2019 που αφορά την «προμήθεια δύο (2) οχημάτων τηλεσκοπικής εξέδρας συντήρησης της ηλεκτροκίνησης», συνολικής δαπάνης #1.194.900,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #1.481.676,00#€ με Φ.Π.Α. 24 %.  

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ)

5.-  Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016), για την «προμήθεια ανταλλακτικών μηχανήματος γραμμής Υ19», προϋπολογιζόμενης δαπάνης #56.480,00#€, χωρίς ΦΠΑ  και #70.035,20#€ με ΦΠΑ 24%.

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ)

6.- Ανακοινώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου