Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:


  •  Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Τελικού Τακτοποιητικού Συγκριτικού Πίνακα που αφορά τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Αμφίπολης-Καβάλας (Α1 Φάση) - Στάδιο προμελέτης» (Α.Π.192), ύψους 2.842.061,36 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 


  • Αιτιολόγηση προσφορών για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ TO ΤΧ5 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΛΑΤΕΩΣ (ΟΡΙΑ ΤΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)».


  • Στοιχεία και πρόταση ΟΣΕ ΑΕ για τον καθορισμό τμημάτων Υποδομής και Τροχαίου Υλικού ως αποκλειστικής χρήσης τουριστικής, ιστορικής ή/και τοπικής, από το ΥΠΟΜΕΔΙ και έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.


  • Αίτημα έναρξης διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) για την επιλογή Αναδόχου που θα υποβοηθήσει την ΔΙΣΗΣΗΚ στην αποκατάσταση των ζημιών και λειτουργία των εγκαταστάσεων Ηλεκτροκίνησης στις τροχιές ανόδου- καθόδου του τμήματος γραμμής Αγ. Στέφανος-Οινόη, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016


  • Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης ποσού ύψους 385.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ 24% για την πληρωμή λογαριασμών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσιών ADSL, μισθωμένων γραμμών, σύντομου κωδικού 11404 και Ραδιοδικτύου TETRA για το έτος 2021.


  • Έγκριση των υπ' αριθμ. 16Β/21.01.2020 & 16Γ/14.01.2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία προτείνεται η ακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 68182) με αριθμό διακήρυξης 17004/1/15.01.2019 που αφορά την προμήθεια «Ανεφοδιασμός των Οδικών και Σιδηροδρομικών Οχημάτων του ΟΣΕ με Καύσιμα επί Πιστώσει με χρήση Καρτών (τύπου πιστωτικής) ή εναλλακτική διαδικασία χορήγησης καυσίμου από ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα με αυτόν πρατήρια καυσίμων».


  •  Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 20008, που αφορά "Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Τροχαίου υλικού Μετρικής γραμμής που είναι εναποτεθειμένο στους Σ.Σ. Κορίνθου και Αγίων Αναργύρων στο Δίκτυο Πελοποννήσου, (τριάντα (30) οχήματα) προϋπολογιζόμενου απόβαρου 332.050 κιλών", συνολικής αξίας #78.031,75# € χωρίς ΦΠΑ και #96.759,37# € με Φ.Π.Α. 24%.
  • Ανακοινώσεις.- Ενημερώσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου