Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Ιωάννα Τσιαπαρίκου: «κλειδί» η ΡΑΣ για ασφάλεια και ανάπτυξη του σιδηροδρόμου

Τις  τελευταίες εξελίξεις αλλά τις αναπτυξιακές προκλήσεις που αναδύονται από τον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών, παρουσίασε η πρόεδρος της Ρυθμιστής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ανεξάρτητης αρχής, στην ασφάλεια του
σιδηροδρομικού έργου, αλλά και στη διασφάλιση της διαφάνειας, της δίκαιης και  ίσης μεταχείρισης στον  τομέα της ρύθμισης  της σιδηροδρομικής αγοράς, έργο, με τον οποίο είναι επιφορτισμένη η ΡΑΣ.

Η συνεχώς εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, αλλά και το πολυδιάστατο πλέγμα των κρίσιμων αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από την πρόσφατη παρουσίαση από την πρόεδρο της ΡΑΣ κ. Ιωάννας Τσιαπαρίκου, των πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2019-2020. Η ίδια παρουσίασε την ταυτότητα της αρχής, ως μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ανεξάρτητη Αρχή που εγγυάται την ασφάλεια, τον υγιή ανταγωνισμό αλλά και ένα πλαίσιο νέων επενδυτικών προοπτικών για τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πέντε αρχές σε μία


Με διευρυμένες αρμοδιότητες και έργο, «η ΡΑΣ είναι πέντε αρχές σε μία», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Τσιαπαρίκου. Και πρόσθεσε: «Είναι απαραίτητη -τυπικά και ουσιαστικά- προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου. Με ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δημιουργείται ένα νέο παραγωγικό εργαλείο στην ανάπτυξη της χώρας»


Κυρίαρχο μέλημα της ΡΑΣ, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, «είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής και ανοικτής σιδηροδρομικής αγοράς, η άρση των διοικητικών και τεχνικών εμποδίων, η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και η κάλυψη στον τομέα της ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών».

Σειρά παρεμβάσεων στη ρύθμιση της αγοράς

Η πρόεδρος της Επιτροπής, παρέθεσε λεπτομερώς στην ομιλία της τα κυρίαρχα πεδία στα οποία δραστηριοποιήθηκε η ΡΑΣ το 2019 -2020  βάσει των  θεσμοθετημένων υποχρεώσεων της που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στον πυρήνα των παρεμβάσεων της ΡΑΣ συγκαταλέγεται η συμβολή της στον τομέα της ρύθμισης της  ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς. Στόχευση, η επιβολή διαφάνειας και τη τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού.

Επιφορτισμένη με την εποπτεία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, άσκησε συστηματικούς ελέγχους και παρεμβάσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Ευαίσθητος τομέας της ρύθμισης

Σε μία χρονική συγκυρία μάλιστα, που ο ευαίσθητος τομέας ρύθμισης της σιδηροδρομικής αγοράς, απαιτούσε ειδικούς χειρισμούς, λόγω του νέου μοντέλου λειτουργίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, μετά την απορρόφηση της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, τον έναν και μοναδικό φορέα συντήρησης υλικού.

Με μία σειρά παρεμβάσεων, όπως αναφέρει η κ. Τσιαπαρίκου, η ΡΑΣ συνεργάστηκε με ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, προκειμένου να ολοκληρωθούν μέσα στο 2019 όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτή τη νέα επιχειρηματική κίνηση της  εταιρείας, καθιστώντας της ΡΑΣ κρίσιμο ρυθμιστή για την ομαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού έργου:

«Λαμβάνοντας υπόψη την είσοδο και άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή και την κρισιμότητα των υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού για το περαιτέρω «άνοιγμα» της ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς, η ΡΑΣ θεωρεί προτεραιότητα τη διασφάλιση της διαφάνειας και την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην συγκεκριμένη μονοπωλιακή αγορά», αναφέρει, η κ. Τσιαπαρίκου.

Και προσθέτει: «Η ΡΑΣ παρακολουθεί στενά τις σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, με στόχο οποιαδήποτε τυχόν διαφοροποίηση  να τεκμηριώνεται και να ακολουθεί τις απαιτήσεις του άρθρου 31 του ν.4408/2016».

Σημαίνων εποπτικός – ελεγκτικός ρόλος της Αρχής, είναι διασφάλιση της διαφάνειας, σε ότι αφορά τη διαδικασία πρόσβασης στην σιδηροδρομική υποδομή, αλλά και της ορθής χρήσης του δικτύου από τις εταιρείες, η οποία επιτεύχθηκε με σειρά ελέγχων και παρεμβάσεων που αναφέρθηκαν αναλυτικά από την κ. Τσιαπαρίκου στη Βουλή.

Η ασφάλεια

Στις μείζονες αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, συγκαταλέγεται η εποπτεία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος Στο ενεργητικό της καταγράφονται μία σειρά ελέγχων που διενήργησε στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου και  του διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ, στους οποίους αναφέρθηκε εκτενώς η κ. Τσιαπαρίκου κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων στη Βουλή. Ενώ η Αρχή  είναι επιφορτισμένη με την έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας των σιδηροδρομικών εταιρειών που θέλουν να ασκήσουν μεταφορικό έργο στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή.

Διαλειτουργικότητα

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΣ κεντρικό ρόλο έχει το πεδίο της διαλειτουργικότητας: «Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου απαιτεί την εξασφάλιση της «διαλειτουργικότητας» (ή τεχνικής συμβατότητας) των υποδομών, του τροχαίου υλικού, της σηματοδότησης, της ηλεκτροκίνησης και άλλων υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και λιγότερο σύνθετες διαδικασίες για την έγκριση τροχαίου υλικού σε ολόκληρο  το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο  πεδίο της διαλειτουργικότητας η κεντρική αρμοδιότητα της ΡΑΣ, ως ΕΑΑ, είναι η χορήγηση της Έγκρισης Θέσης σε Λειτουργία (Authorization for Placing In Service-APIS) όλων των οχημάτων και των δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος», αναφέρει η κ. Τσιαπαρίκου.

Παράλληλα, «η ΡΑΣ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα που αφορούν στη σιδηροδρομική αγορά, στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, στη διαλειτουργικότητα, στις τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις και στα δικαιώματα των επιβατών», τονίζει η πρόεδρος.

Καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας

Σταθερά προσηλωμένη στην καλλιέργεια και τη διάδοση της κουλτούρας ασφάλειας εκτός από την ισχυρή εποπτεία που ασκεί στην τήρηση και την  εφαρμογή της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, ώστε να συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η ΡΑΣ προχώρησε στη διοργάνωση ημερίδων, και ενημερωτικών δράσεων σε σχολεία, δημιουργώντας ισχυρή επιδραστικότητα και ευαισθητοποίηση.

Κομβικό σημείο

Κομβικό σημείο των παρεμβάσεων της ΡΑΣ όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας του σιδηροδρομικού έργου, αλλά  και άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, αποτέλεσε η ολοκλήρωση της αναγνώρισης του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ από τη ΡΑΣ, το 2018. « Ρυθμίστηκε, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, το θέμα της εκπαίδευσης για την αδειοδότηση νέων μηχανοδηγών. «τον Ιούλιο του 2019, η ΡΑΣ διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΟΣΕ τις πρώτες εξετάσεις για απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδηγού.  Μετά την επιτυχή υλοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το Εκπαιδευτικό Κέντρο όσο και της εξεταστικής διαδικασίας, την ευθύνη της οποίας είχε η ΡΑΣ, εκδόθηκαν οι πρώτες ευρωπαϊκές άδειες μηχανοδήγησης»., ανέφερε η κ.Τσιαπαρίκου.

«Εκτιμάται ότι η αδειοδότηση και πιστοποίηση νέων μηχανοδηγών  θα ενισχύσει την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αύξηση του μεριδίου του σιδηροδρομικού έργου τόσο του επιβατικού όσο και του εμπορευματικού»,  πρόσθεσε.


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου