Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 


1.- Υποβολή Πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για ένταξη της «Τεχνικής υποστήριξης του ΟΣΕ στον προγραμματισμό και τεκμηρίωση των αναγκαίων έργων αναβάθμισης/ανάταξης των πάγιων εγκαταστάσεων του Σιδηροδρομικού Δικτύου στον άξονα του ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη) και του άξονα της γραμμής Φλώρινα - Θεσσαλονίκη -  Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο» στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΥΓ)

2.-  Δωρεάν παραχώρηση 150 τεμ. παλαιών και άχρηστων ξύλινων στρωτήρων στη Μονή Δεκούλου. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΥΓ) 

3.- Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3429/2005 για τον Ο.Σ.Ε Α.Ε.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Δ.O.Y.)

4.- Μεταβίβαση ενεργού Τροχαίου Υλικού από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο.
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Δ.O.Y.)

5.-  Έγκριση του υπ’ αριθμόν 14Α/26-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 78314) με αριθμό διακήρυξης 17012/1 για την «προμήθεια δύο (2) τηλεσκοπικών οχημάτων εξέδρας». 
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ)    (ΕΠΑΝΑΦΕΡΡΕΤΑΙ ΑΠΟ Η.Δ. 1145 ΤΗΣ 01-07-2020)

6.-   Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της  σχετικής προκήρυξης και των τευχών για την ανάθεση της  μελέτης  (A.Δ 2248) :
(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΣΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου